Pensioencommunicatie

Helder communiceren is essentieel. Op grond van de Pensioenwet dienen pensioenuitvoerders volledig, begrijpelijk en tijdig te communiceren met alle belanghebbenden. Onzorgvuldige communicatie kan tot onverwachte verplichtingen leiden.

 

De werkgeversbijdrage aan de pensioenregeling is hoog, maar voor medewerkers vaak niet zichtbaar. Uit onderzoek blijkt dat het merendeel van de medewerkers zich niet bewust is van de inhoud van de pensioenregeling.

LCP helpt pensioenfondsen, werkgevers en ondernemingsraden met hun communicatieuitingen. Doordat wij voortdurend de focus leggen op begrijpelijk advies, is helder communiceren kenmerkend voor ons werk. Onderwerpen van deze communicatie kunnen zijn de inhoud van de pensioenregeling, het toeslagbeleid, de financiële positie van het pensioenfonds, de keuzemogelijkheden bij een DC-regeling et cetera.

LCP kan voor u pensioencommunicatie verzorgen door middel van:

  • het geven van presentaties aan deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden;
  • het maken van makkelijk leesbare pensioenbrochures, nieuwsbrieven en pensioenkranten;
  • het verzorgen van teksten voor uw website.

Lees meer over pensioenbewustwording door werkgevers en werknemers in onze brochure.

Cookies on the Lane Clark & Peacock website

By using this website, you accept the use of cookies. For more information on how to manage cookies, please read our privacy policy.