Pensioenbeleid

Wij helpen onze cliënten bij het ontwikkelen en uitdragen van hun pensioenbeleid.

 

Ons advies met betrekking tot het pensioenbeleid wordt gebaseerd op de doelstellingen van de cliënt. Wij nemen de tijd om deze te inventariseren en elkaar volledig te begrijpen. Vervolgens vertalen wij deze doelstellingen naar concrete beleidskeuzes, zoals de keuze tussen DB of DC, de uitvoeringswijze en het ambitieniveau. Wij kijken hierbij niet alleen naar vandaag, maar kijken en denken ook vooruit.

Voorbeelden van deze dienstverlening zijn:

  • Ontwerp, wijziging en harmonisatie van pensioenregelingen
  • Berekening van eventuele effecten op de jaarrekening
  • Optimalisatie van de uitvoeringswijze (pensioenfonds versus verzekerde regeling)
  • Overleg met OR en vakbonden
  • Onderhandelingen met pensioenuitvoerders
  • Review van juridische documenten
  • Begeleiding bij implementatietrajecten

Als eerste stap kunnen wij u door middel van een pensioenscan inzicht geven in mogelijke kostenbesparingen en andere verbeterpunten in uw huidige pensioenregeling.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Onze dienstverleningsdocumenten (DVD) kunt u hier inzien:
pensioenvraag werkgever / risico's afdekken / vermogen opbouwen

Cookies on the Lane Clark & Peacock website

By using this website, you accept the use of cookies. For more information on how to manage cookies, please read our privacy policy.