OR advisering

Op pensioengebied zal de komende jaren nog veel gaan veranderen. De impact op de arbeidsvoorwaarden kan groot zijn. Aan ondernemingsraden zal instemming moeten worden gevraagd voor deze veranderingen. Het is belangrijk dat zij daar op voorbereid zijn.

 

Indien een werkgever de pensioenregeling wil wijzigingen, of naar een andere pensioenuitvoerder wenst over te stappen, dan kan dit niet zomaar. In de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) is vastgelegd dat voor deze wijzigingen de instemming van de Ondernemingsraad vereist is. De pensioenmaterie is echter weerbarstig, terwijl de financiële belangen groot zijn. Van de ondernemingsraad wordt verwacht dat zij de belangen van de werknemers behartigt, maar ook dat zij het belang van de onderneming bij haar besluitvorming betrekt. Dit is een allesbehalve eenvoudige opdracht.

LCP heeft diepgaande kennis van en ervaring met de arbeidsvoorwaarde pensioen. Naast grondige actuariële kennis beschikken wij over veel ervaring met overlegtrajecten tussen werkgevers en medezeggenschap, onderhandelingen met pensioenuitvoerders en pensioencommunicatie met werknemers. Omdat wij ook werkgevers adviseren, weten wij welke argumenten en doelstellingen "aan die kant van de tafel" spelen. Hierdoor kunnen wij ondernemingsraden optimaal helpen bij het formuleren van de eigen doelstellingen met betrekking tot de pensioenregeling. In combinatie met haar kennis van de onderneming en de overige arbeidsvoorwaarden kan de ondernemingsraad dan gefundeerd haar eigen standpunt bepalen en uitdragen naar haar achterban.

LCP adviseert niet alleen ondernemingsraden. Ook andere vormen van medezeggenschap, zoals personeelsvertegenwoordigingen en vakbonden, behoren tot onze cliënten.

Lees meer over OR advisering in onze brochure.

Cookies on the Lane Clark & Peacock website

By using this website, you accept the use of cookies. For more information on how to manage cookies, please read our privacy policy.