Opleidingen

De pensioenwetgeving stelt hoge eisen aan deskundigheid, geschiktheid en zorgplicht. Pensioenfondsbesturen hebben uitgebreide pensioenkennis nodig en moeten over de nodige competenties beschikken om hun taak goed uit te voeren. Van HR wordt verwacht dat zij de pensioenregeling kan uitleggen aan werknemers. Een OR moet voldoende pensioenkennis hebben om een volwaardige gesprekspartner van de werkgever te zijn.

 

LCP verzorgt een scala aan opleidingen en cursussen ter bevordering van deze kennis en kunde.

  • Voor pensioenfondsbesturen hebben wij, in samenwerking met Loyens & Loeff, een opleiding die is gebaseerd op de eindtermen van geschiktheidsniveau A (deskundigheid in combinatie met de juiste competenties en professineel gedrag).
  • Voor HR geven wij meerdere malen per jaar de tweedaagse basiscursus "Inzicht in pensioenen".
  • Voor ondernemingsraden hebben wij de cursus "OR en pensioen".

Daarnaast bieden wij diverse cursussen op maat aan, bijvoorbeeld over pensioenwaardering in de jaarrekening.

LCP is ingeschreven in het register van het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). Voor u betekent dit dat onze cursussen niet met BTW belast zijn.

Cookies on the Lane Clark & Peacock website

By using this website, you accept the use of cookies. For more information on how to manage cookies, please read our privacy policy.