Opleidingen

De pensioenwetgeving stelt hoge eisen aan deskundigheid, geschiktheid en zorgplicht. Pensioenfondsbesturen hebben uitgebreide pensioenkennis nodig en moeten over de nodige competenties beschikken om hun taak goed uit te voeren. Van HR wordt verwacht dat zij de pensioenregeling kan uitleggen aan werknemers. Een OR moet voldoende pensioenkennis hebben om een volwaardige gesprekspartner van de werkgever te zijn.

 

LCP verzorgt een scala aan opleidingen en cursussen ter bevordering van deze kennis en kunde.

  • Voor pensioenfondsbesturen organiseren wij, in samenwerking met Loyens & Loeff, een opleiding die is gebaseerd op de eindtermen van geschiktheidsniveau A (deskundigheid in combinatie met de juiste competenties en professioneel gedrag). Deze opleiding vindt in principe ieder voorjaar en ieder najaar plaats. Voor de onderwerpen die tijdens deze opleiding worden behandeld en de studiebelasting zie de brochure.
    Daarnaast bieden we incompany opleidingen voor de verschillende pensioenfondsorganen (bestuur, belanghebbendenorgaan en/of verantwoordingsorgaan), onder andere over het Financieel Toetsingskader, Asset Liability Management en Integraal Risicomanagement
  • Voor HR-afdelingen verzorgen wij de incompany opleiding en de workshop "Inzicht in pensioen", waarbij de belangrijkste pensioenvragen voor HR-professionals aan bod komen. Hier vindt u de onderwerpen en studiebelasting van deze opleiding. 
  • Voor ondernemingsraden hebben wij de incompany cursus "OR en pensioen". De onderwerpen die aan bod komen en de studiebelasting vindt u hier.

Maatwerk-opleidingen
Wij beiden ook diverse pensioencursussen op maat aan. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Wat als een opleiding niet doorgaat?
Er zijn situaties te bedenken waardoor een reeds geplande opleiding onverhoopt niet doorgaat. Bij incompany opleidingen zal in dat geval normaliter een nieuwe datum worden gepland. De condities in geval van annulering van een opleiding staan beschreven in de opdrachtovereenkomst die u met ons bent aangegaan. 

Opleidingen zijn vrij van btw
LCP is ingeschreven in het register van het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). Voor u betekent dit dat onze cursussen niet met btw belast zijn.

Cookies on the Lane Clark & Peacock website

By using this website, you accept the use of cookies. For more information on how to manage cookies, please read our privacy policy.