Mergers & acquisitions

Inzicht in de pensioenverplichtingen en de mogelijke financiële risico’s is van groot belang bij een M&A deal. Dat geldt uiteraard voor de overnemende partij, maar ook voor de verkopende partij.

 

De koper zal haar bod mede willen afstemmen op de pensioenverplichtingen die zij overneemt en moeten nadenken of en in welke mate pensioenrisico's na de deal kunnen worden verminderd. De verkoper zal de mogelijkheden willen inventariseren om zelf de pensioenrisico's te verminderen, om te voorkomen dat de pensioenverplichtingen de onderhandelingen onnodig moeilijk maken.

Onze adviseurs hebben veel ervaring met pensioentrajecten bij overnames en fusies. In de laatste 3 jaar heeft LCP ruim 200 M&A deals begeleid in meer dan 30 landen, inclusief enkele van de grootste deals in de wereld.

Onze aanpak kan als volgt geïllustreerd worden:

MA - nl

Wilt u hier meer over weten, neem dan contact met ons op.

Cookies on the Lane Clark & Peacock website

By using this website, you accept the use of cookies. For more information on how to manage cookies, please read our privacy policy.