Kostenbenchmark pensioenfondsen

De behoefte aan een complete, marktbrede kostenbenchmark voor pensioenfondsen wordt steeds groter. LCP heeft inmiddels voor tientallen pensioenfondsen een kostenbenchmark opgesteld. Bij veel pensioenfondsen kregen wij de bevestiging dat onze benchmark in een behoefte voorziet, waarbij men graag een stap dieper wil gaan.

 

Met onze LCP Kostenbenchmark komen wij hieraan tegemoet. U kunt inzicht krijgen in de rendementen en de kosten per beleggingscategorie, in vergelijking met representatieve peergroups. Wij bieden u een contract voor één jaar, waardoor u jaarlijks de keuze hebt om deel te nemen aan onze kostenbenchmark.

Deelname aan de LCP Kostenbenchmark kost slechts € 795 inclusief btw. Het verzamelen en aanleveren van de gegevens neemt minder dan een kwartier van uw tijd in beslag. In oktober ontvangt u dan de specifiek voor uw fonds vervaardigde benchmarkrapportage. Ook ontvangt u ons jaarlijkse onderzoeksrapport met een overzicht van de gehele sector.

Voorbeeldrapport
Klik hier om een voorbeeld van ons benchmarkrapport te bekijken.

Meer informatie en aanmelden
Download hier het aanmeldingsformulier. Na invulling en ondertekening kunt u dit naar ons terugsturen via kostenbenchmark@lcpnl.com. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met LCP via 030 256 76 30, of via genoemd emailadres.

Cookies on the Lane Clark & Peacock website

By using this website, you accept the use of cookies. For more information on how to manage cookies, please read our privacy policy.