Internationaal pensioen

Internationale ondernemingen worden vrijwel overal geconfronteerd met pensioentekorten en stijgende pensioenpremies. De behoefte aan een centraal pensioenbeleid neemt daardoor toe. Lokaal verschillende wet- en regelgeving maakt dit echter niet eenvoudig te realiseren.

 

Lokale pensioentekorten hebben door internationale accountantsrichtlijnen direct invloed op de jaarrekening van de holding. Multinationals willen daarom meer grip krijgen op de lokale situatie en hun financiële risico's verminderen. Hiervoor is lokale pensioenkennis nodig.

Via onze eigen Europese kantoren en het wereldwijde MGAC netwerk beschikken wij over de benodigde lokale en internationale expertise. Cliënten kunnen daardoor via één contactpersoon over alle gewenste informatie beschikken. Op die manier kan een algemeen pensioenbeleid ontwikkeld worden en kunnen grensoverschrijdende pensioenvraagstukken worden opgelost. Vervolgens kunnen wij ook behulpzaam zijn bij lokale implementatie.

Andere voorbeelden van onze internationale dienstverlening zijn:

  • M&A: in de afgelopen jaren heeft LCP cliënten begeleid bij ruim 200 M&A's in meer dan 30 landen.
  • Multinational pooling: door het opzetten van multinational pooling kunnen multinationals de stijging van pensioenkosten deels beperken.
  • Waardeoverdracht: voor uw expats verzorgen wij de internationale waardeoverdrachten.
  • Accounting: ten behoeve van de jaarrekening verzorgen wij de waardering van uw pensioenverplichtingen en desgewenst ook de consolidatie.

Cliënten waarderen onze internationale dienstverlening. In 2012 ontving LCP de "European Pensions Consultancy of the Year award".

Cookies on the Lane Clark & Peacock website

By using this website, you accept the use of cookies. For more information on how to manage cookies, please read our privacy policy.