DC consulting

Pensioenregelingen veranderen snel. Na de overgang naar middelloonregelingen zien we nu de overgang naar beschikbare premieregelingen. Werkgevers staan daarbij voor de uitdaging hun pensioenrisico’s te managen en tegelijk hun medewerkers een goed gewaardeerde pensioenregeling te bieden.

 

Werkgevers willen dat hun pensioenregeling past bij de bedrijfscultuur en overige arbeidsvoorwaarden en dat hun werknemers de gedane investeringen waarderen.  Bij de beschikbare premieregelingen liggen de risico's grotendeels bij de individuele werknemer. Voor de werknemers is het daarom belangrijk om de beschikbare opties te begrijpen, zodat zij weloverwogen beslissingen kunnen nemen over  hun pensioenbeleggingen en aanvullende maatregelen. Dat stelt hoge eisen aan de communicatie over de pensioenregeling, zowel door de werkgever als door de pensioenuitvoerder.

LCP helpt werkgevers, ondernemingsraden en pensioenfondsbesturen om op basis van het beschikbare pensioenbudget tot een optimale pensioenregeling te komen. Daar zijn meer mogelijkheden voor dan op het eerste gezicht lijkt. Naast de beleggingsverzekeringen kan met de beschikbare premie bijvoorbeeld ook direct een gegarandeerd pensioen worden ingekocht, of kan een collectief beschikbare premieregeling (CDC) worden opgezet. Bovendien is het mogelijk om bij deze regelingen beleggingsgaranties te introduceren.

Klik hier meer over DC consulting door LCP of lees onze uitgebreide brochure.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Onze dienstverleningsdocumenten (DVD) kunt u hier inzien:
pensioenvraag werkgever / risico's afdekken / vermogen opbouwen

Cookies on the Lane Clark & Peacock website

By using this website, you accept the use of cookies. For more information on how to manage cookies, please read our privacy policy.