Certificering

Voor LCP is certificering geen momentopname na afloop van het boekjaar, maar onderdeel van een continu proces. In overleg met het bestuur toetsen wij beleidsvoornemens tussentijds op de gevolgen voor de jaarrekening en het te voeren risicomanagement. Eventuele bezwaren kunnen op die manier vroegtijdig besproken worden.

 

Certificering bij LCP is maatwerk, waarbij rekening gehouden wordt met de fondsspecifieke omstandigheden. Onze certificerend actuarissen treden ook op als adviserend actuaris voor pensioenfondsen, waardoor zij uitstekend op de hoogte zijn van alle aspecten van een pensioenfonds. De kennis en ervaring opgedaan bij ALM-studies dragen bijvoorbeeld bij aan het inzicht in het beleggingsbeleid in relatie tot de verplichtingenstructuur van het pensioenfonds. Juist door ons bezig te houden met alle facetten van het vak, zijn wij in staat de door het pensioenfonds gelopen risico's en het daarop toegepaste risicomanagement te beoordelen. Op die manier draagt certificering daadwerkelijk bij aan het streven naar goed bestuur.

LCP onderscheidt zich door heldere certificeringrapportages waarin helder inzicht wordt gegeven in de risico's van het pensioenfonds en aanbevelingen worden gedaan ter verbetering van het risicoprofiel.

LCP beschikt over een door DNB goedgekeurde gedragscode onafhankelijke certificering. Wij vinden de onafhankelijkheid van de certificerend en adviserend actuaris zeer belangrijk, en daarom accepteren wij geen certificeringopdrachten en adviesopdrachten voor hetzelfde pensioenfonds.

Cookies on the Lane Clark & Peacock website

By using this website, you accept the use of cookies. For more information on how to manage cookies, please read our privacy policy.