Buyout

U overweegt het pensioenfonds op te heffen, maar wat is het beste alternatief? Aansluiten bij een multi-OPF, kiezen voor een verzekeraar, of toch de BPF-dispensatie inleveren? Is dit een goed moment om de pensioenregeling aan te passen? En wat te doen met de opgebouwde pensioenen? Welke partijen zijn er allemaal betrokken bij een buyout? Alleen met een gestructureerde aanpak kan het liquidatieproces een succes worden.

 

In de afgelopen 10 jaar hebben wij al veel besturen en werkgevers begeleid bij het liquideren van hun ondernemingspensioenfonds. Op basis van onze ervaring hebben wij een plan van aanpak opgesteld, waardoor geborgd is dat aan alle essentiële stappen in het liquidatieproces op tijd aandacht wordt besteed. Een nauwe samenwerking tussen werkgever en fondsbestuur is belangrijk, waarbij het fondsbestuur verantwoordelijk is voor de afwikkeling van de bestaande pensioenverplichtingen en de werkgever voor de inrichting van de nieuwe uitvoeringswijze van de pensioenregeling.

Wij helpen cliënten met

  • haalbaarheidsonderzoeken en het identificeren van triggers om tot actie over te gaan
  • voorbereidingen op een eventuele (gedeeltelijke) overgang naar een andere pensioenuitvoerder
  • de keuze tussen handhaven of inleveren van een BPF dispensatie
  • opstellen van offerteverzoeken, beoordelen van offertes, voeren van de onderhandelingen
  • analyse van de financiële gevolgen in termen van cashflow, dekkingsgraad en het effect op de pensioenverplichtingen in de jaarrekening van de onderneming

Lees meer over buyout door LCP in onze brochure.

Cookies on the Lane Clark & Peacock website

By using this website, you accept the use of cookies. For more information on how to manage cookies, please read our privacy policy.