ALM

Meer dan ooit tevoren bestaat bij pensioenfondsen de wens om inzicht te krijgen in de kracht van de beschikbare sturingsmiddelen. In het ALM-traject werken wij samen met het bestuur om de diverse pensioenrisico’s te managen, waarbij rekening gehouden wordt met de belangen van alle stakeholders.

 

Pensioenfondsen zijn op grond van de Pensioenwet verplicht om ten minste eenmaal in de drie jaar een ALM-studie uit te voeren. Het doel van Asset Liability Management (ALM) is het verkrijgen van inzicht in de mogelijke financiële ontwikkelingen en de risico's van een pensioenfonds, en daarbij het optimale beleggingsbeleid te vinden. Belangrijke risicovariabelen zijn bijvoorbeeld:

  • de kans op een reservetekort;
  • de kans op een dekkingstekort;
  • de kans dat toeslagen niet (volledig) betaald kunnen worden; en
  • de kans dat de doorsneepremie onvoldoende blijkt te zijn.

ALM kwantificeert deze risico's en laat zien onder welke omstandigheden deze zich manifesteren. ALM geeft niet het antwoord op de vraag wat de beste beleggingsmix is. Wel wordt inzicht gegeven in de mogelijke gevolgen van keuzes inzake het premie-, toeslagen- en strategisch beleggingsbeleid.

Wij zien ALM als een proces dat gezamenlijk met het bestuur van een pensioenfonds tot stand komt. Onze ervaring leert dat door deze interactie het bestuur een beter inzicht krijgt in de samenhang van de diverse risico's van het pensioenfonds. Door onze unieke aanpak levert de ALM-studie een grote bijdrage aan het vormen van een consistent en solide lange termijn beleid.

Cookies on the Lane Clark & Peacock website

By using this website, you accept the use of cookies. For more information on how to manage cookies, please read our privacy policy.