Lifecycle Pensioen 2020
1 juli 2020

Valse start bij doorbeleggen gecompenseerd door goed beleggingsjaar 2019

 

Als de voorstellen voor een nieuw pensioenstelsel doorgaan, gaat voor iedereen in de toekomst een premieregeling gelden. De premie-inleg en het rendement gaan voor het grootste deel bepalen welk pensioen wordt gerealiseerd. Een nu al veel gebruikte vorm van zo’n regeling is de individuele beschikbare premieregeling (DC-regeling). LCP Netherlands heeft ook dit jaar onderzoek gedaan naar het aanbod van producten die horen bij zo’n DC-regeling. In de 12e editie van haar jaarlijkse rapport “Lifecycle Pensioen 2020” wordt ook teruggekeken op de beleggingskosten en de gerealiseerde rendementen in 2019.

Flinke rendementen in 2019
Bij de standaard productkeuze (default lifecycle) realiseerden jongeren in 2019 een nettorendement tussen de 20% en 25%, afhankelijk van de pensioenuitvoerder. Richting de pensioendatum is minder rendement gerealiseerd, maar nog altijd variërend van 10% tot 21%. Deze goede rendementen zorgden ervoor dat het vijfjarig nettorendement bij beschikbare premieregelingen over de periode 2015-2019 tot 15 jaar voor de pensioendatum gemiddeld circa 7% per jaar is.

LCP berekende zelf de rendementen van de standaard lifecyles en vergeleek die met de rendementen die de pensioenuitvoerders, vaak via zogenoemde maatmensen, publiceerden. Bij meer dan de helft van de betrokken uitvoerders kwam LCP tot verschillen. Na afstemming bleek dat deze uitvoerders hun maatmensrendementen soms te hoog, maar soms ook te laag hadden vastgesteld.

Valse start bij doorbeleggen na de pensioendatum gecompenseerd
Personen die begin 2018 hebben gekozen voor een variabele uitkering op basis van doorbeleggen, kregen volgens het LCP-rapport van vorig jaar in 2019 te maken met een uitkering die 1% tot 9% lager lag dan de uitkering in 2018. Deze valse start is in de meeste gevallen in 2019 meer dan goed gemaakt.

Over het beleggingsdeel is het afgelopen jaar een rendement gemaakt variërend van 15% tot 24%. “De uitkeringen zijn ten opzichte van vorig jaar overigens minder gestegen, namelijk 0% tot 10%”, aldus Johan van Soest, Senior Actuaris bij LCP en auteur van het rapport. “Dit komt voornamelijk omdat ook de marktrente in 2019 is gedaald, waardoor het pensioeninkooptarief in 2020 hoger is dan in 2019. Daarnaast kunnen specifieke productkenmerken en andere gerealiseerde resultaten het uitkeringsniveau beïnvloeden”. Per saldo zijn voor bijna alle uitvoerders de uitkeringen in 2020 hoger dan die bij de start in 2018, en in alle gevallen hoger dan een in 2018 gekozen vaste uitkering.

 

“Hoewel 2018 (negatief) en 2019 (positief) misschien wat extreem zijn, passen dit soort schommelingen bij doorbeleggen” vult Linda van Houten, Actuarieel Specialist bij LCP en mede-auteur van het rapport, aan. “Wij hebben de meest offensieve doorbelegvarianten beoordeeld. Een pensioentrekkende kan, afhankelijk van zijn risicohouding, natuurlijk een defensievere variant kiezen”.

Onderlinge verschillen tussen pensioenuitvoerders vergen professioneel advies
De beleggingsmixen bij beschikbare premieregelingen zijn minimaal gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Op een enkele uitzondering na geldt dit ook voor de vermogensbeheerkosten 2019. Voor de actieve lifecycle-proposities varieerden die tussen grofweg 0,23% en 0,45% van het beleggingskapitaal. Er zijn grote verschillen in de mate waarin het valutarisico wordt afgedekt, en de keuzemogelijkheden voor duurzame beleggingsfondsen nemen toe. “Om een passende pensioenuitvoerder te selecteren moeten de werkgever en werknemers weten wat de verschillen zijn. Er valt echt wat te kiezen. Dit geldt ook voor de keuze om wel of niet door te beleggen na de pensioendatum. Om te weten welke risico’s je kunt nemen moet je inzicht hebben in je totale pensioensituatie. Werkgevers faciliteren dit inzicht gelukkig steeds vaker voor hun werknemers”, sluit Van Houten af.


Om dit document te kunnen downloaden, vragen wij u vriendelijk onderstaand formulier in te vullen.

Aanmelden voor download(s)

Inschrijven voor LCP nieuwsberichten


 

Privacy statement

In ons Privacy statement kunt u lezen hoe wij, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Cookies on the Lane Clark & Peacock website

By using this website, you accept the use of cookies. For more information on how to manage cookies, please read our privacy policy.