Lifecycle Pensioen 2019
3 juni 2019

Tegenvallende rendementen 2018 bij beschikbare premieregelingen, valse start bij doorbeleggen

 

Steeds vaker bouwen werknemers pensioen op via een premieovereenkomst (DC). Premie-inleg en rendement moeten zorgen voor voldoende kapitaal om pensioen in te kopen. LCP Netherlands (LCP) heeft ook dit jaar onderzoek gedaan naar het aanbod van DC-producten. In haar jaarlijkse rapport “Lifecycle Pensioen 2019” wordt ook teruggekeken op de beleggingskosten en gerealiseerde rendementen in 2018.

Vaak negatieve rendementen in 2018
Bij de standaard productkeuze realiseerden deelnemers tot de leeftijd van 50 jaar in 2018 een nettorendement dat, afhankelijk van de pensioenuitvoerder, varieerde van -3% tot -9%. Alleen deelnemers die nog minder dan 10 jaar tot hun pensioendatum hebben, kunnen een positief rendement van maximaal circa 2% hebben gerealiseerd. Ondanks de tegenvallende rendementen in 2018 is het meerjarig nettorendement bij beschikbare premieregelingen over de periode 2014-2018 gemiddeld circa 5,5%.

Valse start bij doorbeleggen na de pensioendatum
Sinds september 2016 mag het pensioenkapitaal vanaf de pensioendatum belegd blijven. Personen die begin 2018 hebben gekozen voor een variabele uitkering op basis van doorbeleggen, krijgen in 2019 te maken met een uitkering die volgens inschatting van LCP 1% tot 9% lager ligt dan de 2018-uitkering. “Doorbeleggen levert naar verwachting een hoger pensioen op, maar het kan ook tegenvallen”, aldus Johan van Soest, Senior Actuaris bij LCP en auteur van het rapport. “2018 was een slecht beleggingsjaar, waardoor de variabele uitkering in 2019 naar verwachting bij alle uitvoerders zal zijn verlaagd.” Ondanks deze valse start is er volgens Van Soest geen reden tot paniek. “Als het goed is, weten doorbeleggers dat hun pensioenuitkering kan fluctueren en past dit bij hun risicoprofiel. Ze zouden dan ook niet wakker moeten liggen van een tegenvallend beleggingsjaar.”

Onderlinge verschillen tussen pensioenuitvoerders blijven groot
De beleggingsmixen bij beschikbare premieregelingen zijn minimaal gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. De vermogensbeheerkosten 2018 varieerden tussen grofweg 0,30% en 0,65% van het beleggingskapitaal en zijn daarmee vergelijkbaar met voorgaande jaren. De onderlinge verschillen tussen pensioenuitvoerders blijven onverminderd groot. “Een werkgever die op zoek is naar een passende pensioenuitvoerder voor zijn werknemers zal zich goed moeten laten informeren”, sluit Van Soest af.

Professioneel advies bij keuze om wel of niet te kiezen voor doorbeleggen
Het aantal lifecycle-varianten ten behoeve van doorbeleggen na de pensioendatum is flink toegenomen. “Omdat de keuze tussen een vast of variabel pensioen grote financiële gevolgen kan hebben, pleiten wij ervoor dat een professioneel advies verplicht wordt”, aldus Linda van Houten, actuarieel specialist bij LCP en mede-auteur van het rapport. “We zien gelukkig steeds vaker dat werkgevers hun werknemers faciliteren bij het verkrijgen van inzicht in hun pensioensituatie, inclusief de mogelijke schommelingen van de pensioenuitkeringen.”


Om dit document te kunnen downloaden, vragen wij u vriendelijk onderstaand formulier in te vullen.

Aanmelden voor download(s)

Inschrijven voor LCP nieuwsberichten


 

Privacy statement

In ons Privacy statement kunt u lezen hoe wij, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Cookies on the Lane Clark & Peacock website

By using this website, you accept the use of cookies. For more information on how to manage cookies, please read our privacy policy.