Nieuw pensioenstelsel (deel 4): Communiceren over persoonlijke pensioenvermogens / nabestaandenpensioen
25 maart 2019

Minister Koolmees van SZW heeft in zijn brief van 1 februari 2019 aan de Tweede Kamer aangegeven welke stappen het kabinet wil zetten richting een nieuw pensioenstelsel.

 

De minister benoemt tien onderwerpen waarmee het kabinet aan de slag wil. Voor het merendeel dient dit nog vóór de zomer tot concrete resultaten te leiden. Naast een hoofdartikel publiceert LCP een serie vervolg-artikelen waarin deze tien onderwerpen nader toegelicht en van commentaar voorzien worden. 

Klik hier voor artikel 4.

Cookies on the Lane Clark & Peacock website

By using this website, you accept the use of cookies. For more information on how to manage cookies, please read our privacy policy.