Lifecycle Pensioen 2018
6 juni 2018

Enorme verschillen in behaalde rendementen 2017 bij beschikbare premieregelingen

 

Ruim 1,3 miljoen werkenden vertrouwen voor hun pensioen op een zogenaamde premieovereenkomst. Premie-inleg en rendement moeten zorgen voor voldoende kapitaal om pensioen in te kopen. Voor het rapport “Lifecycle Pensioen 2018” heeft LCP Netherlands (LCP) onderzoek gedaan naar de aangeboden standaard “neutrale” lifecyle-producten. Verreweg de meeste deelnemers maken daar gebruik van. In het rapport wordt ingegaan op de beleggingsmix, rendementen en beleggingskosten. Ook wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden voor doorbeleggen na de pensioendatum.

Grote verschillen in rendement en risico
Deelnemers jonger dan 50 realiseerden in 2017 een rendement dat, afhankelijk van de pensioenuitvoerder, varieerde van circa 4% tot ruim 14%. Bij oudere deelnemers zijn de verschillen kleiner. Over de periode 2014-2017 constateert LCP een rendementsverschil van ongeveer 4% per jaar. Het verschil in rendement wordt vooral veroorzaakt door verschillen in beleggingsrisico tussen de diverse lifecycles. “Historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomst,” stelt Johan van Soest, Senior Actuaris bij LCP en auteur van het rapport, “maar ons onderzoek toont aan dat de beschikbare DC‑producten zeer verschillend zijn. Werkgevers en werknemers moeten bij de selectie van een pensioenuitvoerder verder kijken dan de laagste kosten of de hoogste verwachte pensioenen.”

Vermogensbeheerkosten stabiel
De vermogensbeheerkosten 2017 variëren tussen grofweg 0,2% en 0,6% van het beleggingskapitaal. Deze kosten zijn vergelijkbaar met voorgaande jaren.

Nieuwe DC-producten voor doorbeleggen na pensioendatum
Ten behoeve van het doorbeleggen na de pensioendatum is een groot aantal nieuwe lifecycle-producten op de markt gekomen. Deelnemers komen daarbij voor een groot aantal keuzes te staan. Goede informatie wordt daarom steeds belangrijker. “Het standaardmodel van het Verbond van Verzekeraars is een stap in de goede richting”, aldus Bram van den Langenberg, actuaris bij LCP en mede-auteur van het rapport. “Maar voor een verantwoorde keuze zal een deelnemer inzicht moeten krijgen in zijn verwachte totale netto-inkomen, in euro’s van nu, en bij doorbeleggen ook inzicht in de mogelijke schommelingen in inkomen.”


Om dit document te kunnen downloaden, vragen wij u vriendelijk onderstaand formulier in te vullen.

Aanmelden voor download(s)

Inschrijven voor LCP nieuwsberichten


 

Privacy statement

In ons Privacy statement kunt u lezen hoe wij, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Cookies on the Lane Clark & Peacock website

By using this website, you accept the use of cookies. For more information on how to manage cookies, please read our privacy policy.