Onderzoek uitvoeringskosten pensioenfondsen 2017
4 december 2017

Vermogensbeheerkosten bij pensioenfondsen licht gedaald in 2016 bij gelijkblijvende pensioenbeheerkosten; kwalitatieve kostenverantwoording echter nauwelijks verbeterd

 

Vandaag hebben wij de 2017-editie van het rapport “Werk in uitvoering bij pensioenfondsen” gepubliceerd, de zesde editie van het jaarlijkse onderzoek naar de uitvoeringskosten van pensioenfondsen. Het onderzoek betreft 204 pensioenfondsen en daarmee 99% van de pensioenfondsenmarkt. De belangrijkste bevindingen zijn:

  • Circa 99% van de pensioenfondsen rapporteert hun pensioenbeheerkosten als bedrag per deelnemer en de vermogensbeheerkosten als percentage van het belegde vermogen. 91% geeft ook een inschatting van de transactiekosten.
  • De pensioenbeheerkosten 2016 bedroegen in totaal € 1,0 miljard. Ten opzichte van 2015 betreft het een toename van bijna 2%.
  • Gemiddeld waren de kosten voor de 204 geanalyseerde fondsen in 2016 met € 115 per deelnemer gelijk aan die in 2015.
  • Ongeveer de helft van de pensioenfondsen had in 2016 hogere pensioenbeheerkosten per deelnemer dan in 2015, met een gemiddelde stijging van 15%. De andere helft had gemiddeld 11% lagere beheerkosten.

De volgende figuur geeft, voor de periode 2012-2016, de ontwikkeling van de pensioenbeheerkosten per deelnemer, gedifferentieerd naar de omvang van het fonds. Voor een nadere toelichting hierop zie ons volledige rapport.

  • De vermogensbeheerkosten 2016 bedragen 0,46% van het gemiddeld beheerde vermogen; 2 basispunten minder dan in 2015.
  • De transactiekosten bedroegen 0,08%, 1 basispunt minder dan in 2015.
  • Het gemiddeld gerapporteerde beleggingsrendement in 2016 is 10,4%. In 2015 was dit nog 1,4%.

De volgende figuur geeft, voor de periode 2012-2016, voor 171 fondsen de relatie weer tussen het gerealiseerd rendement en de vermogens-beheerkosten. Voor een nadere toelichting hierop zie ons volledige rapport.

 

 

  • De mate waarin het bestuur van een pensioenfonds een oordeel geeft over het kostenniveau is vergelijkbaar met 2014 en 2015. In LCP’s kwalitatieve analyse scoren de pensioenfondsen in 2016 gemiddeld 43% van de maximale score.

 


Om dit document te kunnen downloaden, vragen wij u vriendelijk onderstaand formulier in te vullen.

Aanmelden voor download(s)

Inschrijven voor LCP nieuwsberichten


 

Privacy statement

In ons Privacy statement kunt u lezen hoe wij, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Cookies on the Lane Clark & Peacock website

By using this website, you accept the use of cookies. For more information on how to manage cookies, please read our privacy policy.