Lifecycle Pensioen 2017
22 juni 2017

DC-markt verder gegroeid door toestaan marktrentestaffels en doorbeleggen

 

In 2016 zijn de mogelijkheden voor beschikbare premieregelingen (Defined Contribution) verder uitgebreid met de invoering van de Wet verbeterde premieregeling en met premiestaffels op basis van marktrente. Met het toenemen van keuzemogelijkheden neemt bij werkgevers en werknemers de behoefte aan goede informatie toe. Alleen met een goed inzicht in DC-regelingen en DC-producten kunnen de juiste keuzes worden gemaakt, aldus LCP Netherlands (LCP) in haar rapport “Lifecycle Pensioen 2017”.

Klik hier voor enkele conclusies uit het rapport en bekijk het stappenplan voor het succesvol invoeren of wijzigen van een DC-regeling. 


Doorbeleggen vraagt om bewuste keuze rendement en risico

Tot nu toe werd alleen in de opbouwfase beleggingsrisico genomen. Dit beleggingsrisico werd richting pensioendatum afgebouwd. Bij deze afbouw zijn grote verschillen te zien. Dat heeft grote invloed op het gelopen risico en gerealiseerde rendement. Volgens het onderzoek lag het gemiddeld gerealiseerde rendement bij de 13 onderzochte pensioenuitvoerders over de periode 2014-2016 netto tussen de 4% en 12% per jaar.

Deelnemers aan een DC-regeling zullen voortaan al ruim voor de pensioendatum een keuze moeten maken of zij op de pensioendatum in één keer garantiepensioen willen aankopen, of gebruik maken van “doorbeleggen”. Voor deelnemers is een adequate informatievoorziening meer dan wenselijk. Een werkgever zal vanuit zorgplicht hierin kunnen faciliteren. Evert van Ling, partner bij LCP en auteur van het rapport, zegt hierover: “Voorkomen moet worden dat deelnemers te veel of te weinig (!) beleggingsrisico nemen. Met ons LifeCyclePrognose model kan LCP de pensioengevolgen snel inzichtelijk maken voor elke deelnemer, zodat deze een doordachte keuze kan maken.”

Marktrentestaffels
Sinds medio 2016 zijn naast de door de overheid gepubliceerde premiestaffels ook marktrentestaffels beschikbaar. Deze zijn gebaseerd op de prijs van een middelloonregeling. De fiscaal toegestane premie-inleg is hiermee verruimd. Op deze manier is het te verwachten pensioen vergelijkbaar met een middelloonregeling, waardoor een eventueel gewenste overgang van middelloon- naar beschikbare premieregeling bespreekbaarder wordt.


Om dit document te kunnen downloaden, vragen wij u vriendelijk onderstaand formulier in te vullen.

Aanmelden voor download(s)

Inschrijven voor LCP nieuwsberichten


 

Privacy statement

In ons Privacy statement kunt u lezen hoe wij, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Cookies on the Lane Clark & Peacock website

By using this website, you accept the use of cookies. For more information on how to manage cookies, please read our privacy policy.