Lifecycle Pensioen 2015
29 september 2015

DC pensioen: een aantrekkelijk alternatief

 

Een DC regeling wordt voor werkgevers en werknemers steeds meer een aantrekkelijk alternatief voor de meer traditionele DB regelingen, aldus Lane Clark & Peacock Netherlands (LCP) in haar rapport “Lifecycle Pensioen 2015”. Dit wordt versterkt doordat het in 2016 mogelijk wordt om ook na pensioeningang door te gaan met beleggen, wat naar verwachting de pensioenuitkeringen positief zal beïnvloeden.

Evert van Ling, partner bij LCP en auteur van het rapport, zegt hierover: “Een DC regeling kan een prima alternatief zijn voor DB regelingen, waar we premiestijgingen zien van 50 tot 100%. Voor een succesvolle overgang zullen werkgevers en werknemers de verschillen tussen de door pensioenuitvoerders aangeboden lifecycle concepten goed moeten analyseren. Met ons LifeCyclePrognose model kunnen wij zowel werkgevers als ondernemingsraden het gewenste inzicht geven in de resultaten van de verschillende aangeboden lifecycles.”

De komende Wet variabele pensioenuitkering maakt het mogelijk om na pensioeningang het pensioenvermogen te blijven beleggen. Dit levert naar verwachting een hoger pensioen op, maar ook meer onzekerheid. Werknemers moeten goed geïnformeerd worden, alvorens zij een afgewogen besluit kunnen nemen over de hoeveelheid risico’s die ze willen en kunnen lopen.

Beleggingskosten enkele basispunten lager

De DC markt is sterk competitief, wat ook tot uiting komt in de gedaalde vermogensbeheerkosten. Johan van Soest, co-auteur van het rapport, zegt hierover: “De beleggingskosten van de pensioenuitvoerders zijn in 2014 gemiddeld nog met enkele basispunten verlaagd. Ruim de helft van de onderzochte fondsen rekent nu minder dan 0,50% aan Ongoing Charges Figure (OCF). Daarmee komt de OCF op het niveau van de gemiddelde vermogensbeheerkosten van de DB regelingen. Bovendien liggen de pensioenbeheerkosten per persoon veelal lager dan bij DB regelingen.

Afdekken renterisico is effectief, maar er zijn grote verschillen

Johan van Soest zegt verder: “Een goed gestructureerde lifecycle moet effectieve bescherming bieden tegen renterisico’s. In 2014 is de marktrente scherp gedaald, waardoor het rendement op obligaties erg hoog was maar het aankopen van pensioen erg duur werd. Beide effecten kunnen samen zorgen voor een stabiel pensioenresultaat. We zien echter grote verschillen in behaalde rendementen tussen op het oog vergelijkbare lifecycle producten. Waar de ene pensioenuitvoerder voor een 60-jarige een rendement van 27,7% behaalde, werd door een andere uitvoerder slechts 13,4% behaald. Bij de selectie van pensioenuitvoerder is het belangrijk dit te onderkennen.”


Om dit document te kunnen downloaden, vragen wij u vriendelijk onderstaand formulier in te vullen.

Aanmelden voor download(s)

Inschrijven voor LCP nieuwsberichten


 

Privacy statement

In ons Privacy statement kunt u lezen hoe wij, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Cookies on the Lane Clark & Peacock website

By using this website, you accept the use of cookies. For more information on how to manage cookies, please read our privacy policy.