Onderzoek uitvoeringskosten pensioenfondsen 2014
30 oktober 2014

LCP-rapport signaleert grotere kostentransparantie bij pensioenfondsen, meer uniformiteit aanbevolen

 

Vandaag heeft LCP de 2014-editie van het rapport "Werk in uitvoering bij pensioenfondsen" gepubliceerd, het jaarlijkse onderzoek naar de uitvoeringskosten van pensioenfondsen. Ten behoeve van deze derde editie heeft de Pensioenfederatie een groot deel van de door LCP geanalyseerde jaarverslagen ter beschikking gesteld. De resultaten van het rapport zijn gezamenlijk gepresenteerd.

Samenvatting bevindingen
Het onderzoek betreft 234 pensioenfondsen en daarmee 98%van de pensioenfondsenmarkt. De belangrijkste cijfermatige bevindingen zijn:

 • Circa 94% van de pensioenfondsen rapporteerden hun kosten op basis van de aanbevelingen van de Pensioenfederatie, vergeleken met 86% een jaar eerder. Bijna alle fondsen gaven een verdeling in pensioen- en vermogensbeheerkosten, terwijl 74% ook inzicht gaf in de transactiekosten.
 • De pensioenbeheerkosten in 2013 bedroegen in totaal € 1,0 miljard. De 3-jaarsgemiddelde kosten per deelnemer waren gelijk aan € 120. De neerwaartse trend in de pensioenkosten is helaas geëindigd, met kosten per deelnemer die gestegen zijn tot € 122 in 2013 vergeleken met € 118 in 2012.
 • De totale vermogensbeheerkosten bedroegen € 4,9 miljard in 2013, terwijl de transactiekosten gelijk waren aan € 0,8 miljard. Het totaal van € 5,7 miljard is gelijk aan 0,63% van het beheerde vermogen.

De jaarverslagen geven steeds meer cijfermatig inzicht in de kosten die door de pensioenfondsen gemaakt worden. De volgende stap voor de pensioenfondsbesturen zou zijn om uit te leggen waarom hun kosten op een aanvaardbaar niveau waren en hoe ze hebben bijgedragen aan de doelstellingen van het pensioenfonds. Bijvoorbeeld kan uitgelegd worden hoe de investeringen in communicatiemiddelen passen in het communicatiebeleid van het pensioenfonds en een toegevoegde waarde bieden voor de deelnemers. Het is belangrijk voor pensioenfondsen om aan te tonen dat ze kosteneffectief werken in relatie met hun doelstellingen.

Met betrekking tot de vermogensbeheerkosten kan gesteld worden dat deze, met een gemiddelde van 0,54% van het belegde vermogen, zeer acceptabel zijn vanuit een internationaal perspectief. Desondanks vertegenwoordigt dit € 4,9 miljard in 2013, vergeleken met circa € 3 miljard in 2011, slechts twee jaar geleden. Het onderzoek toont aan dat bijna 70% van de deelnemende pensioenfondsen minder dan 0,45% aan vermogensbeheer besteedde. Een daling in vermogensbeheerkosten voor veel van de overige 30% lijkt realistisch en de moeite waard. Een verlaging van één basispunt komt neer op kostenbesparingen van €100 miljoen per jaar.

Aanbevelingen
Ondanks de toegenomen transparantie wijken pensioenfondsen nog regelmatig af van de door de Pensioenfederatie gepubliceerde aanbevelingen. Het rapport bevat diverse aanbevelingen om de transparantie en vergelijkbaarheid te verbeteren, waaronder:

 • Geef voldoende inzicht indien kosten worden verschoven van pensioenbeheerkosten naar vermogensbeheerkosten
  Indien een deel van de totale pensioenbeheerkosten wordt aangemerkt als vermogensbeheerkosten, bijvoorbeeld omdat het fonds interne vermogensbeheerders heeft, dan dienen de pensioenfondsen dat cijfermatig inzichtelijk te maken, inclusief onderbouwing. De Pensioenfederatie kan dit ondersteunen door hiervoor nadere aanbevelingen op te stellen.
 • Uniformeer het inzicht in behaalde beleggingsrendementen
  Pensioenfondsen dienen de beleggingsrendementen te uniformeren, bij voorkeur als het bruto beleggingsrendement inclusief renteafdekking en daarbij apart de totale beleggingskosten, zodat ook het netto rendement eenvoudig vastgesteld kan worden. Indien andere rendementen gerapporteerd worden, dan dient duidelijk vermeld te worden om welk rendement het gaat.
 • Rapporteer alle kosten in de kerncijfers van het jaarverslag
  Om gegevens beter toegankelijk te maken voor belanghebbenden, geven wij pensioenfondsen in overweging om de pensioenbeheerkosten per deelnemer, de vermogensbeheerkosten en de transactiekosten (beide als percentage van het gemiddelde pensioenvermogen) als onderdeel van de kerncijfers in het jaarverslag te rapporteren.

Het rapport geeft op hoofdlijnen inzicht in de kosten die door pensioenfondsen gemaakt worden. Uiteraard komen niet alle aspecten in detail aan de orde. Bent u als pensioenfondsbestuurder geïnteresseerd om meer inzicht op detailniveau te krijgen, dan helpen wij u graag met een benchmark.

Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Jeroen Koopmans."

Het gezamenlijke persbericht van de presentatie van de resultaten is hier te lezen.

 

 


Om dit document te kunnen downloaden, vragen wij u vriendelijk onderstaand formulier in te vullen.

Aanmelden voor download(s)

Inschrijven voor LCP nieuwsberichten


 

Privacy statement

In ons Privacy statement kunt u lezen hoe wij, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Cookies on the Lane Clark & Peacock website

By using this website, you accept the use of cookies. For more information on how to manage cookies, please read our privacy policy.