PPI Performance: 2021-Q2
29 september 2021

Op 16 september 2021 heeft De Nederlandsche Bank (DNB) diverse gegevens over de markt van premiepensioeninstellingen (PPI’s) gepubliceerd met betrekking tot het tweede kwartaal van 2021. Wij geven een overzicht van de ontwikkelingen.

Download pdf versie
 

Aantal deelnemers
Onderstaande tabel toont de (afgeronde) cijfers aan het begin en aan het eind van het tweede kwartaal van 2021. Aan het eind van het kwartaal zijn er 553.000 actieve deelnemers, een stijging van 2,4% ten opzichte van het begin van het kwartaal. Het aantal gewezen deelnemers steeg ook, in dit kwartaal met circa 4,7%. Inmiddels zijn er in totaal ongeveer 18.700 pensioencontracten gesloten bij PPI’s. Dit betekent dat een pensioencontract afgerond 57 (gewezen) deelnemers kent.

 


Ontwikkeling verplichtingen voor rekening en risico deelnemers

Aan het begin van het tweede kwartaal van 2021 was er circa  € 17,2 miljard aan verplichtingen in de PPI-markt. Gedurende het tweede kwartaal van 2021 stegen deze verplichtingen met circa 9% tot circa € 18,8 miljard. Deze toename van de verplichtingen komt door zowel premiebijdragen als positief beleggingsresultaat.

Het beleggingsresultaat was in het tweede kwartaal gemiddeld 5,0%. Op basis van gepubliceerde lifecycle-rendementen van verschillende pensioenuitvoerders is te concluderen dat het beleggingsrendement voor jongere deelnemers in het tweede kwartaal iets hoger was dan dit gemiddelde, en  voor oudere deelnemers enkele procentpunten lager, soms aflopend richting 0%. Alle leeftijdsgroepen komen uit op een positief rendement. Deze conclusie betreft het gros van de deelnemers, namelijk degenen die volgens een default risicoprofiel beleggen.

Onderstaande figuur toont de ontwikkeling van de verplichtingen voor rekening en risico deelnemers van PPI’s gedurende het tweede kwartaal van 2021.De premie was in het tweede kwartaal van 2021 gelijk aan € 610 miljoen. Omgerekend is dit ongeveer € 368 per actieve deelnemer per maand. In het eerste kwartaal van 2021 was de premie ongeveer € 365 per actieve deelnemer per maand.

Beleggingsmix
De door DNB gepubliceerde cijfers tonen onderscheid van beheerd vermogen in aandelen, vastrentende waarden en overige beleggingen. Onderstaande figuur toont de verdeling van het beheerd vermogen over de genoemde drie categorieën aan het begin en aan het eind van het tweede kwartaal van 2021. De percentages geven aan welk percentage van het beheerd vermogen belegd is in de betreffende categorie.

Cookies on the Lane Clark & Peacock website

By using this website, you accept the use of cookies. For more information on how to manage cookies, please read our privacy policy.