PPI Performance: 2021-Q3
14 december 2021

Op 9 december 2021 heeft De Nederlandsche Bank (DNB) diverse gegevens over de markt van premiepensioeninstellingen (PPI’s) gepubliceerd met betrekking tot het derde kwartaal van 2021. Wij geven een overzicht van de ontwikkelingen.

Download pdf versie
 

Aantal deelnemers
Onderstaande tabel toont de (afgeronde) cijfers aan het begin en aan het eind van het derde kwartaal van 2021. Aan het eind van het kwartaal zijn er 580.000 actieve deelnemers, een stijging van 4,9% ten opzichte van het begin van het kwartaal. Het aantal gewezen deelnemers steeg ook, in dit kwartaal met circa 5,2%. Inmiddels zijn er in totaal ongeveer 19.300 pensioencontracten gesloten bij PPI’s. Dit betekent dat een pensioencontract afgerond 58 (gewezen) deelnemers kent.

 

Ontwikkeling verplichtingen voor rekening en risico deelnemers
Aan het begin van het derde kwartaal van 2021 was er circa  € 18,8 miljard aan verplichtingen in de PPI-markt. Gedurende het derde kwartaal van 2021 stegen deze verplichtingen met circa 3,9% tot circa € 19,5 miljard. Deze toename van de verplichtingen komt door zowel premiebijdragen als positief beleggingsresultaat.

Het beleggingsresultaat was in het derde kwartaal gemiddeld 0,7%. Op basis van gepubliceerde lifecycle-rendementen van verschillende pensioenuitvoerders is te concluderen dat het beleggingsrendement voor jongere deelnemers in het derde kwartaal grosso modo in de range 0 – 2% ligt, en voor oudere deelnemers afloopt richting 0%. Alle leeftijdsgroepen komen uit op een positief rendement. Deze conclusie betreft het gros van de deelnemers, namelijk degenen die volgens een default risicoprofiel beleggen.
Onderstaande figuur toont de ontwikkeling van de verplichtingen voor rekening en risico deelnemers van PPI’s gedurende het derde kwartaal van 2021.

 

De premie was in het derde kwartaal van 2021 gelijk aan € 615 miljoen. Omgerekend is dit ongeveer € 354 per actieve deelnemer per maand. In het tweede kwartaal van 2021 was de premie ongeveer € 368 per actieve deelnemer per maand.

Beleggingsmix
De door DNB gepubliceerde cijfers tonen onderscheid van beheerd vermogen in aandelen, vastrentende waarden en overige beleggingen. Onderstaande figuur toont de verdeling van het beheerd vermogen over de genoemde drie categorieën aan het begin en aan het eind van het derde kwartaal van 2021. De percentages geven aan welk percentage van het beheerd vermogen belegd is in de betreffende categorie.

 

 

 

 

Cookies on the Lane Clark & Peacock website

By using this website, you accept the use of cookies. For more information on how to manage cookies, please read our privacy policy.