Kostentransparantie pensioenfondsen
1 april 2021

Op 1 april 2021 publiceerde de AFM het rapport “Meer aandacht nodig voor de verantwoording van kosten door pensioenfondsen” naar aanleiding van eigen analyse van 166 jaarverslagen 2019 van pensioenfondsen.

Download pdf versie
 

De AFM geeft de volgende samenvatting van hun eigen analyse (zie de website van de AFM):

  • Onderzoek onder vrijwel alle pensioenfondsen
  • Kosten in meerderheid jaarverslagen niet correct weergegeven
  • Hogere kosten kunnen goede redenen hebben
  • Weinig fondsen relateren kosten aan baten
  • Transparantie ook belangrijk vanwege nieuw pensioenstelsel

Voor het onderzoek heeft de AFM in juli 2020 ook contact gehad met ons, aangezien wij al jaren eenzelfde kostenonderzoek doen. De conclusies die de AFM trekt, sluiten in hoge mate aan bij hetgeen wij concludeerden over de jaarverslagen 2019 in ons rapport “Werk in uitvoering bij pensioenfondsen 2020” (zie hier).

LCP’s onderzoek 2021 en mogelijkheden kostenbenchmark
Ook dit jaar zullen we de jaarverslagen van nagenoeg alle pensioenfondsen doornemen en onze analyse hierover publiceren. Voor pensioenfondsen die in hun jaarverslag 2020 een passage willen opnemen over hun pensioenbeheerkosten en vermogensbeheerkosten (over 2019) ten opzichte van relevante peergroups, bieden wij de mogelijkheid om de kosten over 2019 (alsnog) te benchmarken met onze kostenbenchmark (zie toelichting en voorbeeldrapport hier). Voor pensioenfondsen die later dit jaar hun kosten over 2020 willen benchmarken, verwijzen we graag naar dezelfde pagina.

Cookies on the Lane Clark & Peacock website

By using this website, you accept the use of cookies. For more information on how to manage cookies, please read our privacy policy.