PPI Performance: 2020-Q4
16 maart 2021

Op 11 maart 2021 heeft De Nederlandsche Bank (DNB) diverse gegevens over de markt van premiepensioeninstellingen (PPI’s) gepubliceerd met betrekking tot het vierde kwartaal van 2020. Wij geven een overzicht van de ontwikkelingen.

Download pdf versie
 

Aantal deelnemers
Onderstaande tabel toont de (afgeronde) cijfers aan het begin en aan het eind van het vierde kwartaal van 2020. Aan het eind van het kwartaal zijn er 532.000 actieve deelnemers, een minimale daling van 0,1% ten opzichte van het begin van het kwartaal. Het aantal gewezen deelnemers steeg wel, in dit kwartaal met circa 5,6%. Inmiddels zijn er in totaal ongeveer 17.600 pensioencontracten gesloten bij PPI’s. Dit betekent dat een pensioencontract afgerond 57 (gewezen) deelnemers kent.

 

 

Ontwikkeling verplichtingen voor rekening en risico deelnemers
Aan het begin van het vierde kwartaal van 2020 was er bijna € 14,0 miljard aan verplichtingen in de PPI-markt. Gedurende het vierde kwartaal van 2020 stegen deze verplichtingen met ruim 13% tot circa € 15,8 miljard. Deze toename van de verplichtingen komt door zowel premiebijdragen als positief beleggingsresultaat.

Het beleggingsresultaat was in het vierde kwartaal gemiddeld 7,8%.  Op basis van gepubliceerde lifecycle-rendementen van verschillende  pensioenuitvoerders is te concluderen dat het beleggingsrendement voor jongere deelnemers in het vierde kwartaal, net als in derde kwartaal, veelal hoger was dan het beleggingsrendement voor oudere deelnemers. Deze conclusie betreft het gros van de deelnemers, namelijk degenen die volgens een default risicoprofiel beleggen.

Onderstaande figuur toont de ontwikkeling van de verplichtingen voor rekening en risico deelnemers van PPI’s gedurende het vierde kwartaal van 2020.

De premie was in het vierde kwartaal van 2020 gelijk aan € 535 miljoen. Omgerekend is dit ongeveer € 335 per actieve deelnemer per maand. In het derde kwartaal van 2020 was de premie ongeveer € 349 per actieve deelnemer per maand.

Beleggingsmix
De door DNB gepubliceerde cijfers tonen onderscheid van beheerd vermogen in aandelen, vastrentende waarden en overige beleggingen. Onderstaande figuur toont de verdeling van het beheerd vermogen over de genoemde drie categorieën aan het begin en aan het eind van het vierde kwartaal van 2020. De percentages geven aan welk percentage van het beheerd vermogen belegd is in de betreffende categorie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cookies on the Lane Clark & Peacock website

By using this website, you accept the use of cookies. For more information on how to manage cookies, please read our privacy policy.