PPI Performance: 2020-Q2
28 september 2020

Op 17 september 2020 heeft De Nederlandsche Bank (DNB) diverse gegevens over de markt van premiepensioeninstellingen (PPI’s) gepubliceerd met betrekking tot het tweede kwartaal van 2020. Wij geven een overzicht van de ontwikkelingen.

Download pdf versie
 

Aantal deelnemers
Onderstaande tabel toont de (afgeronde) cijfers aan het begin en aan het eind van het tweede kwartaal van 2020. Aan het eind van het kwartaal zijn er 525.000 actieve deelnemers, een stijging van 2% ten opzichte van het begin van het kwartaal. Het aantal gewezen deelnemers nam tegelijk af, in dit kwartaal met bijna 2%. Inmiddels zijn er in totaal ongeveer 17.100 pensioencontracten gesloten bij PPI’s. Dit betekent dat een pensioencontract afgerond 55 (gewezen) deelnemers kent.

Ontwikkeling beheerd vermogen
Aan het begin van het tweede kwartaal van 2020 was er circa € 11,0 miljard belegd vermogen in de PPI-markt. Gedurende het tweede kwartaal van 2020 steeg dit vermogen met ruim 17% tot bijna € 13,0 miljard. Deze toename van het beheerd vermogen komt vooral door positief beleggingsresultaat, dit resultaat was gemiddeld -11,8% in dit kwartaal. 
Onderstaande figuur toont de ontwikkeling van het beheerd vermogen van PPI’s gedurende het tweede kwartaal van 2020.

De premie was in het tweede kwartaal van 2020 gelijk aan € 580 miljoen. Omgerekend is dit ongeveer € 372 per actieve deelnemer per maand. In het eerste kwartaal van 2020 was de premie ongeveer € 336 per actieve deelnemer per maand.

Beleggingsmix
De door DNB gepubliceerde cijfers tonen onderscheid van beheerd vermogen in aandelen, vastrentende waarden en overige beleggingen. Onderstaande figuur toont de verdeling van het beheerd vermogen over de genoemde drie categorieën aan het begin en aan het eind van het tweede kwartaal van 2020. De percentages geven aan welk percentage van het beheerd vermogen belegd is in de betreffende categorie.

 

 

Cookies on the Lane Clark & Peacock website

By using this website, you accept the use of cookies. For more information on how to manage cookies, please read our privacy policy.