PPI Performance: 2020-Q1
12 juni 2020

Op 11 juni 2020 heeft De Nederlandsche Bank (DNB) diverse gegevens over de markt van premiepensioeninstellingen (PPI’s) gepubliceerd met betrekking tot het eerste kwartaal van 2020. Wij geven een overzicht van de ontwikkelingen.

Download pdf versie
 

Aantal deelnemers
Onderstaande tabel toont de (afgeronde) cijfers aan het begin en aan het eind van het eerste kwartaal van 2020. Aan het eind van het kwartaal zijn er 515.000 actieve deelnemers, een stijging van ruim 6% ten opzichte van het begin van het kwartaal. Het aantal gewezen deelnemers nam eveneens toe, in dit kwartaal met bijna 14%. Inmiddels zijn er in totaal ongeveer 16.800 pensioencontracten gesloten bij PPI’s. Dit betekent dat een pensioencontract afgerond 56 (gewezen) deelnemers kent.


Ontwikkeling beheerd vermogen
Aan het begin van het eerste kwartaal van 2020 was er circa € 12,0 miljard belegd vermogen in de PPI-markt. Gedurende het eerste kwartaal van 2020 daalde dit vermogen met ruim 8% tot circa € 11,0 miljard. Deze afname van het beheerd vermogen komt vooral door negatief beleggingsresultaat, dit resultaat was gemiddeld -14,5% in dit kwartaal.
Onderstaande figuur toont de ontwikkeling van het beheerd vermogen van PPI’s gedurende het eerste kwartaal van 2020.

De premie was in het eerste kwartaal van 2020 gelijk aan € 504 miljoen. Omgerekend is dit ongeveer € 336 per actieve deelnemer per maand. In het vierde kwartaal van 2019 was de premie ongeveer € 322 per actieve deelnemer per maand.


Beleggingsmix
De door DNB gepubliceerde cijfers tonen onderscheid van beheerd vermogen in aandelen, vastrentende waarden en overige beleggingen. Onderstaande figuur toont de verdeling van het beheerd vermogen over de genoemde drie categorieën aan het begin en aan het eind van het eerste kwartaal van 2020. De percentages geven aan welk percentage van het beheerd vermogen belegd is in de betreffende categorie.

 

Cookies on the Lane Clark & Peacock website

By using this website, you accept the use of cookies. For more information on how to manage cookies, please read our privacy policy.