Actualisatie Staffelbesluit pensioenen
31 december 2019

Op 27 december 2019 is een actualisatie van het Staffelbesluit pensioenen gepubliceerd. Het nieuwe besluit treedt in werking per 1 januari 2020 en vervangt het vorige Staffelbesluit van 10 december 2018.

Download pdf versie
 

Brutostaffels
Het besluit bevat nieuwe premiestaffels voor pensioenopbouw tot het fiscaal maximale pensioensalaris van € 110.111 (2020). Deze “brutostaffels” zijn opnieuw berekend vanwege een aanpassing van de gehanteerde overlevingstafel. Deze was GBM/GBV 2011/2016 en wordt vanaf 1 januari 2020 gelijk aan GBM/GBV 2012/2017. Het gevolg van de aanpassing van overlevingstafel is beperkt tot een verhoging van de staffelpercentages met 0,1 procentpunt bij enkele leeftijden.

Nettostaffels
Het besluit bevat tevens nieuwe premiestaffels voor pensioenopbouw vanaf een salaris van € 110.111 (2020). Deze “nettostaffels” zijn eveneens aangepast vanwege de aanpassing van de overlevingstafel. Daarnaast zijn deze staffels aangepast omdat het hoogste tarief van de inkomstenbelasting verandert per 1 januari 2020. Dit hoogste tarief was 51,75% en wordt 49,5% vanaf 1 januari 2020. Hierdoor stijgt de nettofactor bijna 5% en daarmee de staffels ook. Onderstaande tabel toont zowel de maximale nettostaffels per 1 januari 2019 en 1 januari 2020 met rekenrente 3% en 4%.

 

Tekstuele wijzigingen
Naast de hiervoor genoemde inhoudelijke wijzigingen zijn ook enkele tekstuele verduidelijkingen doorgevoerd.

Commentaar LCP
Wij verbazen ons over het late publicatiemoment van de premiestaffels, hetgeen ook vorig jaar het geval was. De in het Staffelbesluit pensioenen vermelde staffels mogen vanaf 1 januari 2020 gehanteerd worden en dat is minder dan twee weken na publicatiemoment. Gelukkig zijn de verhogingen van de brutostaffels te verwaarlozen en zal niemand binnen de pensioensector zich er druk om maken. De verhoging van de nettostaffels stelt volgens ons wel iets voor, maar gezien de beperkte doelgroep van nettopensioen- bijspaarders zal ook van deze aanpassing de impact minimaal zijn. Wat betreft nettopensioenregelingen kan de overlijdensdekking ook ca. 5% worden verhoogd. Hier wordt door meer €100k-plussers gebruik van gemaakt. Onze conclusie is dat er weinig (of geen) werkgevers zullen zijn die hun (netto)pensioenregeling zullen wijzigen op basis van dit Staffelbesluit pensioenen.

 

 

 

Cookies on the Lane Clark & Peacock website

By using this website, you accept the use of cookies. For more information on how to manage cookies, please read our privacy policy.