Meeste pensioenvariabelen 2020 al bekend
26 november 2019

Jaarlijks worden door diverse instanties variabelen gepubliceerd die relevant kunnen zijn voor de uitvoering van de pensioenregeling in het volgende kalenderjaar. Vorige week publiceerde het Ministerie van SZW de belangrijkste parameters rondom de AOW in de rekenregels 1 januari 2020.

Download pdf versie
 

AOW-franchises en maximum pensioengevend salaris
De meest gebruikte pensioenvariabelen zijn de minimale AOW-franchises en het maximum pensioengevend salaris. In onderstaande tabel staan de cijfers 2019 en de (voorlopige) cijfers 2020:

CPI
Ook de Consumenten Prijs Index (CPI), gepubliceerd door het CBS, is een veel gehanteerde pensioenvariabele. Vaak wordt gekeken naar de periode oktober-oktober. In onderstaande tabel staan de cijfers 2019 en de cijfers 2020:

Compleet variabelen-overzicht (tevens historie)
Voor meer pensioenvariabelen klik hier op 2020 (of 2019 voor de huidige variabelen).

 

 

Cookies on the Lane Clark & Peacock website

By using this website, you accept the use of cookies. For more information on how to manage cookies, please read our privacy policy.