PPI Performance: 2019-Q2
20 september 2019

Op 19 september 2019 heeft De Nederlandsche Bank (DNB) diverse gegevens over de markt van premiepensioeninstellingen (PPI’s) gepubliceerd met betrekking tot het tweede kwartaal van 2019. Wij geven een overzicht van de ontwikkelingen.

Download pdf versie
 

Aantal deelnemers
Onderstaande tabel toont de (afgeronde) cijfers aan het begin en aan het eind van het tweede kwartaal van 2019. Aan het eind van het kwartaal zijn er 462.000 actieve deelnemers, een stijging van ruim 5% ten opzichte van het begin van het kwartaal. Het aantal gewezen deelnemers nam eveneens toe, in dit kwartaal met ruim 7%. Inmiddels zijn er in totaal ongeveer 15.900 pensioencontracten gesloten bij PPI’s. Dit betekent dat een pensioencontract afgerond 52 (gewezen) deelnemers kent.

Ontwikkeling beheerd vermogen
Aan het begin van het tweede kwartaal van 2019 was er circa € 9,7 miljard belegd vermogen in de PPI-markt. Gedurende het tweede kwartaal van 2019 steeg dit vermogen met 7,5% tot circa € 10,4 miljard. Deze toename van het beheerd vermogen komt vooral door premie-inleg, maar ook door het beleggingsrendement en waardeoverdrachten. Het beleggingsrendement was in dit kwartaal positief (2,6%). Onderstaande figuur toont de ontwikkeling van het beheerd vermogen van PPI’s gedurende het tweede kwartaal van 2019.

De premie was in het tweede kwartaal van 2019 gelijk aan € 428 miljoen. Omgerekend is dit ongeveer € 309 per actieve deelnemer per maand. In het eerste kwartaal van 2019 was de premie ongeveer € 326 per actieve deelnemer per maand.

Beleggingsmix
De door DNB gepubliceerde cijfers tonen onderscheid van beheerd vermogen in aandelen, vastrentende waarden en overige beleggingen. Onderstaande figuur toont de verdeling van het beheerd vermogen over de genoemde drie categorieën aan het begin en aan het eind van het tweede kwartaal van 2019. De percentages geven aan welk percentage van het beheerd vermogen belegd is in de betreffende categorie.

 

Cookies on the Lane Clark & Peacock website

By using this website, you accept the use of cookies. For more information on how to manage cookies, please read our privacy policy.