Pensioenfonds Performance: 2019-Q2
20 september 2019

Op 19 september 2019 heeft De Nederlandsche Bank (DNB) diverse kerncijfers van 218 pensioenfondsen of collectiviteitskringen gepubliceerd met betrekking tot het tweede kwartaal van 2019. Wij geven een overzicht van de ontwikkelingen.

Download pdf versie
 

Aantal pensioenfondsen
In het tweede kwartaal van 2019 bleef het aantal pensioenfondsen en collectiviteitskringen (exclusief fondsen in liquidatie en fondsen met minder dan 100 deelnemers) gelijk. Er waren echter wel wijzigingen. Pensioenkring 2 van Stap en pensioenfonds Schoen-, leder- en lederwarenindustrie verdwenen uit de lijst. Nieuw in de lijst zijn Pensioenfondsenkring 1 van Centraal Beheer APF en Pensioenkring Ballast Nedam van Stap.

Beleidsdekkingsgraad
Bij het grootste deel van de fondsen (86%) daalde de beleidsdekkingsgraad licht (tot -2%). Bij bijna alle fondsen (op 15 na) nam de beleidsdekkingsgraad af in het tweede kwartaal van 2019. De meeste pensioenfondsen hadden eind juni 2019 een beleidsdekkingsgraad tussen de 110% en 115%. Bij 29 fondsen was de beleidsdekkingsgraad lager dan 100%.

In onderstaande figuur wordt de stijging van de beleidsdekkingsgraad inzichtelijk gemaakt.

De gemiddelde (ongewogen) beleidsdekkingsgraad is in het tweede kwartaal van 2019 met circa 1,1% gedaald. De gewogen beleidsdekkingsgraad daalde iets meer, namelijk met 1,2%. Bij de bedrijfstakpensioenfondsen komt de gewogen beleidsdekkingsgraad lager uit dan de ongewogen dekkingsgraad. Dit komt doordat de grotere BPF’en een lagere beleidsdekkingsgraad hebben dan de kleinere BPF’en. Bij de ondernemingspensioenfondsen, de beroepspensioenfondsen en de algemene pensioenfondsen is dit juist omgekeerd.

 


Beleggingsrendementen
In het tweede kwartaal van 2019 lieten bijna alle pensioenfondsen een positief beleggingsrendement zien, net als in het eerste kwartaal van 2019. Het (ongewogen) gemiddelde beleggingsrendement voor risico fonds in het tweede kwartaal van 2019 bedroeg 4,7% positief (2019Q1: 8,2% positief), met uitschieters van 0,1% negatief tot 9,7% positief. Het gewogen gemiddelde rendement was 3,5% positief (2019Q1: 7,6% positief), wat inhoudt dat grotere pensioenfondsen gemiddeld een lager rendement behaalden dan kleinere pensioenfondsen. Onderstaande figuur toont de rendementen ten opzichte van het verschil in beleidsdekkingsgraad.

 
Geconcludeerd kan worden dat in het tweede kwartaal van 2019 de gemiddelde beleidsdekkingsgraad is gedaald ondanks een positief gemiddeld gerealiseerd rendement (-1,2% versus +3,5%, gewogen). Met name de verdere rentedaling in het tweede kwartaal van 2019 zal hiervan de oorzaak zijn.

Feitelijke renteafdekking
In de volgende figuur is zichtbaar gemaakt in welke mate pensioenfondsen het renterisico per hebben afgedekt.

 

Ruim 70% van de fondsen heeft een renteafdekking tussen de 30% tot 70%. De (ongewogen) gemiddelde renteafdekking komt uit op circa 50% (2019Q1: 51%). Gewogen komt de renteafdekking gemiddeld uit op circa 38% hetgeen betekent dat de grotere fondsen de rente over het algemeen fors minder afdekken.

Ontwikkeling beleidsdekkingsgraad versus zakelijke waarden en renteafdekking
Onderstaande tabel toont de ongewogen gemiddelde ontwikkeling van de beleidsdekkingsgraad in het tweede kwartaal van 2019 ten opzichte van het percentage belegd in zakelijke waarden (verticaal) en de feitelijke renteafdekking (horizontaal) aan het eind van het eerste kwartaal van 2019. Deze tabel toont dat een lager percentage belegd in zakelijke waarden en een hogere renteafdekking zich in het tweede kwartaal van 2019 uitbetaalde in een gemiddeld positievere ontwikkeling van de beleidsdekkingsgraad.

 

Cookies on the Lane Clark & Peacock website

By using this website, you accept the use of cookies. For more information on how to manage cookies, please read our privacy policy.