PPI Performance: 2019-Q1
25 juni 2019

Op 21 juni 2019 heeft De Nederlandsche Bank (DNB) diverse gegevens over de markt van premiepensioeninstellingen (PPI’s) gepubliceerd met betrekking tot het eerste kwartaal van 2019. Wij geven een overzicht van de ontwikkelingen.

Download pdf versie
 

Aantal deelnemers
Onderstaande tabel toont de (afgeronde) cijfers aan het begin en aan het eind van het eerste kwartaal van 2019. Aan het eind van het kwartaal zijn er 438.000 actieve deelnemers, een stijging van ongeveer 11% ten opzichte van het begin van het kwartaal. Het aantal gewezen deelnemers nam eveneens toe, in dit geval met ongeveer 7%. Inmiddels zijn er in totaal ongeveer 15.400 pensioencontracten gesloten bij PPI’s. Dit betekent dat een pensioencontract gemiddeld 50 (gewezen) deelnemers kent.

Ontwikkeling beheerd vermogen
Aan het begin van het eerste kwartaal van 2019 was er circa € 8,0 miljard belegd vermogen in de PPI-markt. Gedurende het eerste kwartaal van 2019 steeg dit vermogen met 20,2% tot circa € 9,7 miljard. Deze toename van het beheerd vermogen komt vooral door het beleggingsrendement, maar ook door premie-inleg en waardeoverdrachten. Het beleggingsrendement was in dit kwartaal flink positief (9,6%).

Onderstaande figuur toont de ontwikkeling van het beheerd vermogen van PPI’s gedurende het eerste kwartaal van 2019.


De premie was in het laatste kwartaal van 2018 gelijk aan € 429 miljoen. Omgerekend is dit ongeveer € 326 per actieve deelnemer per maand. In het laatste kwartaal van 2018 was de premie ongeveer € 320 per actieve deelnemer per maand.

Beleggingsmix
De door DNB gepubliceerde cijfers tonen onderscheid van beheerd vermogen in aandelen, vastrentende waarden en overige beleggingen. Onderstaande figuur toont de verdeling van het beheerd vermogen over de genoemde drie categorieën aan het begin en aan het eind van het eerste kwartaal van 2019. De percentages geven aan welk percentage van het beheerd vermogen belegd is in de betreffende categorie.

 

Cookies on the Lane Clark & Peacock website

By using this website, you accept the use of cookies. For more information on how to manage cookies, please read our privacy policy.