PPI Performance: 2018-Q4
15 maart 2019

Op 11 maart 2019 heeft De Nederlandsche Bank (DNB) diverse gegevens over de markt van premiepensioeninstellingen (PPI’s) gepubliceerd met betrekking tot het laatste kwartaal van 2018. Wij geven een overzicht van de ontwikkelingen.

 

Aantal deelnemers
Onderstaande tabel toont de (afgeronde) cijfers aan het begin en aan het eind van het laatste kwartaal van 2018. Opvallend is dat het aantal actieve deelnemers is afgenomen (voor het eerst sinds het publiceren van deze gegevens). Verder is het aantal gewezen deelnemers fors toegenomen, ondanks mogelijk al verwerkte mutaties inzake het vervallen van hele kleine pensioenen (zie ons artikel hierover).

Ontwikkeling beheerd vermogen
Aan het begin van het laatste kwartaal van 2018 was er circa € 8,1 miljard belegd vermogen in de PPI-markt. Gedurende het laatste kwartaal van 2018 daalde dit vermogen met 0,2% tot circa € 8,0 miljard. Deze lichte afname van het beheerd vermogen komt voornamelijk door de negatieve beleggingsresultaten die de nieuwe premie-inleg tenietdeden. Het beleggingsrendement was in dit kwartaal flink negatief (-6,6%). Vanaf 1 januari 2018 werd daardoor door de PPI’s gezamenlijk gemiddeld -4,5% rendement behaald (tot en met september 2018 +2,2%).

Onderstaande figuur toont de ontwikkeling van het beheerd vermogen door PPI’s gedurende het laatste kwartaal van 2018.

De premie was in het laatste kwartaal van 2018 gelijk aan € 377 miljoen. Omgerekend is dit ongeveer € 960 per actieve deelnemer. In het derde kwartaal van 2018 was de premie ongeveer € 930 per actieve deelnemer.

Beleggingsmix
De door DNB gepubliceerde cijfers tonen onderscheid van beheerd vermogen in aandelen, vastrentende waarden en overige beleggingen. Onderstaande figuur toont de verdeling van het beheerd vermogen over de genoemde drie categorieën aan het eind van derde kwartaal en aan het eind van het laatste kwartaal van 2018. De percentages geven aan welk percentage van het beheerd vermogen belegd is in de betreffende categorie.

 

 

Cookies on the Lane Clark & Peacock website

By using this website, you accept the use of cookies. For more information on how to manage cookies, please read our privacy policy.