Pensioenfonds Performance: 2018-Q4
14 maart 2019

Op 14 maart 2019 heeft De Nederlandsche Bank (DNB) diverse kerncijfers van 225 pensioenfondsen of collectiviteitskringen gepubliceerd met betrekking tot het laatste kwartaal van 2018. Wij geven een overzicht van de ontwikkelingen.

 

Aantal pensioenfondsen
In het laatste kwartaal van 2018 daalde het aantal pensioenfondsen en collectiviteitskringen (exclusief fondsen in liquidatie en fondsen met minder dan 100 deelnemers) van 226 naar 225. Pensioenfonds Towers Watson verdween uit de lijst.

Beleidsdekkingsgraad
Bij het grootste deel van de fondsen (79%) veranderde de beleidsdekkingsgraad beperkt, namelijk tussen de -1% en 1%. Bij bijna alle fondsen (op 10 na) nam de beleidsdekkingsgraad af in het laatste kwartaal van 2018. De meeste pensioenfondsen hadden eind december 2018 een beleidsdekkingsgraad tussen de 110% en 115%. Bij 14 fondsen is de beleidsdekkingsgraad lager dan 100%.

In onderstaande figuur wordt de stijging van de beleidsdekkingsgraad inzichtelijk gemaakt.

De gemiddelde (ongewogen) beleidsdekkingsgraad is in het laatste kwartaal van 2018 met circa 0,7% gedaald. De gewogen beleidsdekkingsgraad daalde iets minder, namelijk met 0,6%. Bij de bedrijfstakpensioenfondsen komt de gewogen beleidsdekkingsgraad lager uit dan de ongewogen dekkingsgraad. Dit komt doordat de grotere BPF’en een lagere beleidsdekkingsgraad hebben dan de kleinere BPF’en. Bij de ondernemingspensioenfondsen, de beroepspensioenfondsen en de algemene pensioenfondsen is dit juist omgekeerd.

Beleggingsrendementen
In het laatste kwartaal van 2018 lieten bijna alle pensioenfondsen (96%) een negatief beleggingsrendement zien, terwijl in het derde kwartaal van 2018 85% een positief beleggingsrendement had laten zien. Het (ongewogen) gemiddelde beleggingsrendement voor risico fonds in het laatste kwartaal van 2018 bedroeg 2,8% negatief (Q3: 0,6% positief), met uitschieters van 2,1% positief tot 9,7% negatief. Het gewogen gemiddelde rendement was -3,4% negatief (Q3: 0,9% positief), wat inhoudt dat grotere pensioenfondsen gemiddeld een iets lager rendement behaalden dan kleinere pensioenfondsen. Onderstaande figuur toont de rendementen ten opzichte van het verschil in beleidsdekkingsgraad.

Geconcludeerd kan worden dat in het laatste kwartaal van 2018 de gemiddelde beleidsdekkingsgraad minder is gedaald dan het gemiddeld gerealiseerd rendement (-0,6% versus -3,4%, gewogen).

Feitelijke renteafdekking
In de volgende figuur is zichtbaar gemaakt in welke mate pensioenfondsen het renterisico per eind december 2018 en per eind september 2018 hebben afgedekt.

 

Ruim 70% van de fondsen heeft een renteafdekking tussen de 30% tot 70%. De (ongewogen) gemiddelde renteafdekking komt uit op circa 52% (Q3: 52%). Gewogen komt de renteafdekking gemiddeld uit op circa 40% hetgeen betekent dat de grotere fondsen de rente over het algemeen fors minder afdekken.

Ontwikkeling beleidsdekkingsgraad versus zakelijke waarden en renteafdekking
Onderstaande tabel toont de ongewogen gemiddelde ontwikkeling van de beleidsdekkingsgraad in het laatste kwartaal van 2018 ten opzichte van het percentage belegd in zakelijke waarden (verticaal) en de feitelijke renteafdekking (horizontaal) aan het eind van het derde kwartaal van 2018. Deze tabel toont dat een lager percentage belegd in zakelijke waarden en een hogere renteafdekking zich in het laatste kwartaal van 2018 uitbetaalde in een gemiddeld positievere ontwikkeling van de beleidsdekkingsgraad.

 

Cookies on the Lane Clark & Peacock website

By using this website, you accept the use of cookies. For more information on how to manage cookies, please read our privacy policy.