Nieuw pensioenstelsel (deel 3): Invaren bestaande aanspraken en opname ineens mogelijk maken
6 maart 2019

Minister Koolmees van SZW heeft in zijn brief van 1 februari 2019 aan de Tweede Kamer aangegeven welke stappen het kabinet wil zetten richting een nieuw pensioenstelsel.

 

De minister benoemt tien onderwerpen waarmee het kabinet aan de slag wil. Voor het merendeel dient dit nog vóór de zomer tot concrete resultaten te leiden. Naast een hoofdartikel publiceert LCP een serie vervolg-artikelen waarin deze tien onderwerpen nader toegelicht en van commentaar voorzien worden.

Ons derde vervolg-artikel gaat nader in op het omzetten van bestaande pensioenaanspraken naar het nieuwe stelsel. Ook het kabinetsvoorstel om een deel van het pensioen eerder te mogen opnemen voor andere doeleinden komt aan bod.

Kernpunten:

  • Het kabinet wil het invaren van oude pensioenaanspraken in een nieuw pensioenstelsel mogelijk maken. De al in 2012 gesignaleerde juridische problemen zijn echter nog niet opgelost.
  • Gedeeltelijke afkoop van pensioen gaat tot de mogelijkheden behoren. Er zijn echter nog vele vragen te beantwoorden.


Voorbereiding
De kans is heel groot dat ook u als werkgever, of (vertegenwoordiging van) werknemers, of als pensioenfondsbestuurder actie moet ondernemen en zich moet voorbereiden op aankomende wijzigingen in het pensioenstelsel. LCP ondersteunt u hier graag bij. 

In bijgaand artikel kunt u alvast meer informatie vinden over het invaren en het opnemen van een (pensioen)bedrag ineens.

Cookies on the Lane Clark & Peacock website

By using this website, you accept the use of cookies. For more information on how to manage cookies, please read our privacy policy.