Eigenrisicobeoordeling bij pensioenfondsen en PPI’s
1 maart 2019

Op 27 februari heeft De Nederlandsche Bank een factsheet en een Q&A gepubliceerd inzake de eigenrisicobeoordeling van een pensioenfonds of premiepensioeninstelling.

 

De eigenrisicobeoordeling (ERB) is een instrument dat als onderdeel van IORP II zijn intrede heeft gedaan. Uit wetgeving bleek al dat er overlap met andere fondsdocumenten en -processen zou zijn. In de factsheet van DNB worden suggesties gedaan inzake deze overlap. Benadrukt wordt dat de ERB een zelfstandig leesbaar document moet zijn.

De factsheet gaat in op de inhoudelijke eisen aan de ERB, de wettelijk minimaal vereiste elementen, de frequentie en timing van de ERB en de toezending aan DNB. De Q&A behandelt vervolgens de vraag wanneer een ERB uitgevoerd moet worden.

Commentaar LCP
De ERB is een nieuw onderdeel voor de al omvangrijke bibliotheek met beleidsdocumenten van een pensioenfonds. De inhoud ervan hoeft echter niet helemaal opnieuw bedacht te worden. Pensioenfondsen waarbij integraal risicomanagement (IRM) volledig in de beleidsvoering is verankerd, hebben in een eerder stadium immers al vele risico’s geïdentificeerd en de beheersingsmaatregelen en monitoring ingebed in de processen. Voor het vaststellen van de ERB dient het IRM-raamwerk nog een keer tegen het licht gehouden te worden om te bezien of het voldoende compleet is. LCP kan helpen bij het opstellen/wijzigen van het IRM-beleid en bij het opstellen van de ERB.

 

Cookies on the Lane Clark & Peacock website

By using this website, you accept the use of cookies. For more information on how to manage cookies, please read our privacy policy.