Handreiking SER inzake medezeggenschap kleine werkgevers
31 januari 2019

Via de Verzamelwet pensioenen 2019 is de medezeggenschap bij kleine ondernemingen versterkt. Naar aanleiding hiervan heeft de Sociaal-Economische Raad (SER) een handreiking gepubliceerd met uitleg.

 

In de Verzamelwet pensioenen 2019 was de medezeggenschap bij kleine ondernemingen (minder dan 50 werknemers) een van de vele onderwerpen (zie ons artikel van 20 december 2018). Dit onderwerp is door de SER toegelicht in een handreiking. De handreiking van de SER behandelt achtereenvolgens de volgende onderwerpen:

  • Wanneer, door wie en met wie over pensioen moet worden gecommuniceerd;
  • De mogelijkheid dat en situaties waarin werknemers medezeggenschap hebben over hun pensioen;
  • De inrichting van medezeggenschap bij kleine ondernemingen middels de personeelsvergadering (PV) of personeelsvertegenwoordiging (PVT); en
  • De medezeggenschapsrechten van de PV en PVT vanaf 1 januari 2019.

 

Commentaar LCP
Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde, ook voor werknemers in kleine ondernemingen. We juichen het daarom toe dat de SER deze handreiking heeft opgesteld en gepubliceerd.

De handreiking van de SER betreft de medezeggenschap bij bestaande pensioenregelingen. Als een kleine onderneming op dit moment geen pensioenregeling heeft, maar de werkgever besluit om deze in te voeren, is er sprake van medezeggenschap over dit (voorgenomen) besluit. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat eind 2016 zo’n 80.000 werkgevers geen pensioenregeling hadden aangeboden aan hun personeel. Uit de cijfers blijkt dat het hierbij veelal gaat om werkgevers met minder dan 10 werknemers (78.000) en daarnaast om werkgevers met 11 tot en met 49 werknemers (2.000). Ongeveer de helft van deze bedrijven (39.000) bestaat al minimaal 5 jaar, het betreft dus niet alleen startende ondernemingen.  

LCP adviseert ook kleinere werkgevers over het aanbieden van een passende pensioenregeling en het onderbrengen bij een geschikte pensioenuitvoerder. Bij voorkeur betrekken we hierbij ook een medewerkersvertegenwoordiging. De werknemers zullen immers ook in moeten stemmen met een nieuwe pensioenregeling, of een wijziging ervan. We nodigen u graag uit contact met ons op te nemen indien u pensioenvragen heeft.

 

Cookies on the Lane Clark & Peacock website

By using this website, you accept the use of cookies. For more information on how to manage cookies, please read our privacy policy.