Nieuw Staffelbesluit pensioenen: minimale wijzigingen
21 december 2018

Op 10 december heeft de Belastingdienst een nieuw Staffelbesluit pensioenen gepubliceerd. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2019.

 

Het nieuwe Staffelbesluit pensioenen is een actualisering van het besluit van 23 november 2017. Ten opzichte van het vorige besluit zijn de premiestaffels voor bruto pensioenregelingen ongewijzigd. De premiestaffels voor netto pensioenregelingen zijn minimaal gewijzigd vanwege de gewijzigde belastingschijven 2019. De verlaging van de belasting in de hoogste belastingschijf, van 51,95% naar 51,75%, leidt hier tot iets hogere premiepercentages. Onderstaande tabel toont zowel de oude (Besluit 2017) als de nieuwe (Besluit 2018) premiepercentages.

Gevolgen voor bestaande pensioenregelingen
Aangezien de maximale premiepercentages gelijk blijven (bruto) of stijgen (netto), is er geen directe reden om een bestaande pensioenregeling aan te passen.

Commentaar LCP
De aangepaste premiestaffels voor nettopensioenregelingen zijn een gevolg van de zogenoemde nettofactor. Als de voorgestelde belastingherziening definitief doorgaat, zal de premiestaffel voor de nettopensioenregeling uiteindelijk nog circa 5% stijgen als gevolg van de verdere verlaging van het hoogste belastingtarief tot 49,5%. Omdat de nettopensioenregeling alleen € 100k-plussers betreft zal hoogstwaarschijnlijk geen enkele deelnemer wakker liggen van de wijziging per 1 januari 2019. Pensioenuitvoerders krijgen mogelijk wel extra werk in de administratieve en/of communicatieve sfeer.

 

Cookies on the Lane Clark & Peacock website

By using this website, you accept the use of cookies. For more information on how to manage cookies, please read our privacy policy.