Pensioenfonds Performance: 2018-Q3
14 december 2018

Op 13 december 2018 heeft De Nederlandsche Bank (DNB) diverse kerncijfers van 226 pensioenfondsen of collectiviteitskringen gepubliceerd met betrekking tot het derde kwartaal van 2018. Wij geven een overzicht van de ontwikkelingen.

 

Aantal pensioenfondsen
In het derde kwartaal van 2018 daalde het aantal pensioenfondsen en collectiviteitskringen (exclusief fondsen in liquidatie en fondsen met minder dan 100 deelnemers) van 228 naar 226. Het volgende pensioenfonds verdween uit de lijst: Hewitt. De kringen Haskoning en DHV van het multi-OPF HaskoningDHV werden samengevoegd tot ondernemingspensioenfonds HaskoningDHV. Ook veranderde één pensioenfonds van naam: Arcadis Nederland werd Kring Arcadis (Hnp).

Beleidsdekkingsgraad
Bij het grootste deel van de fondsen (90%) veranderde de beleidsdekkingsgraad beperkt, namelijk tussen de -1% en 1%. Bij geen enkel fonds wijzigde de dekkingsgraad meer dan 2%. Bij 85% van de fondsen nam de beleidsdekkingsgraad toe in het derde kwartaal. De meeste pensioenfondsen hadden eind september 2018 een beleidsdekkingsgraad tussen de 110% en 115%. Bij 15 fondsen is de beleidsdekkingsgraad lager dan 100%, evenveel als eind juni 2018.

In onderstaande figuur wordt de stijging van de beleidsdekkingsgraad inzichtelijk gemaakt.

De gemiddelde (ongewogen) beleidsdekkingsgraad is in het derde kwartaal van 2018 met circa 0,4% gestegen. De gewogen beleidsdekkingsgraad steeg iets meer, namelijk met 0,6%. Bij de bedrijfstakpensioenfondsen komt de gewogen beleidsdekkingsgraad lager uit dan de ongewogen dekkingsgraad. Dit komt doordat de grotere BPF’en een lagere beleidsdekkingsgraad hebben dan de kleinere BPF’en. Bij de ondernemingspensioenfondsen, de beroepspensioenfondsen en de algemene pensioenfondsen is dit juist omgekeerd.

Beleggingsrendementen
Net als in het tweede kwartaal van 2018 liet het merendeel van de pensioenfondsen (85% in het derde kwartaal; bijna 100% in het tweede kwartaal) een positief beleggingsrendement zien in het derde kwartaal van 2018. Het (ongewogen) gemiddelde beleggingsrendement voor risico fonds in het derde kwartaal van 2018 bedroeg 0,6% positief (Q2: 1,6% positief), met uitschieters van 2,4% positief tot 3,7% negatief. Het gewogen gemiddelde rendement was 0,9% positief (Q2: 2,0% positief), wat inhoudt dat grotere pensioenfondsen gemiddeld een iets hoger rendement behaalden dan kleinere pensioenfondsen. Onderstaande figuur toont de rendementen ten opzichte van het verschil in beleidsdekkingsgraad.

Geconcludeerd kan worden dat in het derde kwartaal van 2018 de gemiddelde beleidsdekkingsgraad minder is gestegen dan het gemiddeld gerealiseerd rendement (0,6% versus 0,9%, gewogen).

Feitelijke renteafdekking
In de volgende figuur is zichtbaar gemaakt in welke mate pensioenfondsen het renterisico per eind september 2018 en per eind juni 2018 hebben afgedekt.

Ruim 70% van de fondsen heeft een renteafdekking tussen de 30% tot 70%. De (ongewogen) gemiddelde renteafdekking komt uit op circa 52% (Q2: 51%). Gewogen komt de renteafdekking gemiddeld uit op circa 40% hetgeen betekent dat de grotere fondsen de rente over het algemeen fors minder afdekken.

Rendement versus zakelijke waarden en renteafdekking
Onderstaande tabel toont de ongewogen gemiddelde ontwikkeling van de beleidsdekkingsgraad in het derde kwartaal van 2018 ten opzichte van het percentage belegd in zakelijke waarden (verticaal) en de feitelijke renteafdekking (horizontaal) aan het eind van het tweede kwartaal van 2018. Deze tabel toont dat een hoger percentage belegd in zakelijke waarden zich in het derde kwartaal van 2018 uitbetaalde in een gemiddeld positievere ontwikkeling van de beleidsdekkingsgraad.

 

 

Cookies on the Lane Clark & Peacock website

By using this website, you accept the use of cookies. For more information on how to manage cookies, please read our privacy policy.