PPI Performance: 2018-Q3
11 december 2018

Op 7 december 2018 heeft De Nederlandsche Bank (DNB) diverse gegevens over de markt van premiepensioeninstellingen (PPI’s) gepubliceerd met betrekking tot het derde kwartaal van 2018. Wij geven een overzicht van de ontwikkelingen.

 

Aantal deelnemers
Sinds het eerste kwartaal met gegevens (eind september 2014) is het aantal deelnemers bij PPI’s vrijwel lineair gestegen. Per eind september 2018 zijn er bijna 397.000 actieve deelnemers, een stijging van ongeveer 1,4% ten opzichte van eind juni 2018 (ruim 391.000). Het aantal gewezen deelnemers is circa 276.000 (30 juni 2018: circa 259.000). Inmiddels zijn er in totaal iets meer dan 13.800 pensioencontracten gesloten bij PPI’s. Dit betekent dat een pensioencontract gemiddeld 49 (gewezen) deelnemers kent.

Ontwikkeling beheerd vermogen
Aan het begin van het derde kwartaal van 2018 was er circa € 7,5 miljard belegd vermogen in de PPI-markt. Gedurende het derde kwartaal van 2018 steeg dit vermogen met 7,1% tot circa € 8,1 miljard. De toename van het beheerd vermogen komt voornamelijk door premie-inleg. Het beleggingsrendement was in dit kwartaal positief (1,6%). Vanaf 1 januari 2018 werd door de PPI’s gezamenlijk gemiddeld 2,2% rendement behaald.

Onderstaande figuur toont de ontwikkeling van het beheerd vermogen door PPI’s gedurende het derde kwartaal van 2018.

De premie was in het derde kwartaal van 2018 gelijk aan € 369 miljoen. Omgerekend is dit ongeveer € 930 per actieve deelnemer. In het tweede kwartaal van 2018 was de premie ongeveer € 851 per actieve deelnemer.

Beleggingsmix
De door DNB gepubliceerde cijfers tonen onderscheid van beheerd vermogen in aandelen, vastrentende waarden en overige beleggingen. Onderstaande figuur toont de verdeling van het beheerd vermogen over de genoemde drie categorieën aan het eind van tweede kwartaal en aan het eind van het derde kwartaal van 2018. De percentages geven aan welk percentage van het beheerd vermogen belegd is in de betreffende categorie.

 

Cookies on the Lane Clark & Peacock website

By using this website, you accept the use of cookies. For more information on how to manage cookies, please read our privacy policy.