Pensioenfonds Performance: resultaten 2017
9 maart 2018

Op 8 maart 2018 heeft De Nederlandsche Bank (DNB) diverse kerncijfers van 231 pensioenfondsen of collectiviteitskringen gepubliceerd met betrekking tot het vierde kwartaal van 2017. Wij geven een overzicht van de ontwikkelingen in 2017.

 

Marktaandeel
In 2016 ontvingen de eerste Algemene Pensioenfondsen (APF’en) hun vergunning. In 2017 wisten deze nieuwe pensioenuitvoerders hun marktaandeel te vergroten, met name doordat enkele ondernemingspensioenfondsen de pensioenverplichtingen hierbij onderbrachten. Onderstaande figuren tonen het marktaandeel van de vier typen pensioenfondsen per eind 2016 en per eind 2017, op basis van de omvang van de pensioenverplichtingen.

Beleidsdekkingsgraad
Per type pensioenfonds zijn in onderstaande tabel de gemiddelde beleidsdekkingsgraden opgenomen. Bij de gewogen beleidsdekkingsgraad wordt meer gewicht toegekend aan grotere pensioenfondsen (weging op basis van het belegd vermogen).

Uit de tabel blijkt dat de (ongewogen) beleidsdekkingsgraad in 2017 met 8,1 procentpunt is toegenomen. De grotere pensioenfondsen vertoonden een grotere stijging, aangezien de gewogen beleidsdekkingsgraad met 9,0 procentpunt toenam. Uit de tabel blijkt verder dat de grotere bedrijfstakpensioenfondsen een lagere beleidsdekkingsgraad hebben dan de kleinere fondsen, aangezien de gewogen beleidsdekkingsgraad zowel eind 2016 als eind 2017 lager is dan de ongewogen beleidsdekkingsgraad. Voor de andere typen pensioenfondsen geldt het omgekeerde.

Rendement 2017
Met de gegevens van DNB kan ook een beeld worden verkregen over de prestaties van de pensioenfondsen over heel 2017. Onderstaande figuur toont de ontwikkeling van de beleidsdekkingsgraad afgezet tegen het beleggingsrendement voor risico fonds in 2017 voor 208 pensioenfondsen.

Uit de figuur blijkt dat veruit de meeste fondsen een positief beleggingsrendement realiseerden in 2017 en dat ook de beleidsdekkingsgraad steeg. De beleidsdekkingsgraad steeg bovendien harder dan het gerealiseerde rendement. De oorzaken hiervan kunnen verschillen per fonds, maar voor veel fondsen zal de extra stijging van de beleidsdekkingsgraad het gevolg zijn van de gestegen rente.

In onderstaande tabel is voor drie typen pensioenfondsen de gemiddelde ontwikkeling in 2017 opgenomen, zowel ongewogen als gewogen op basis van gemiddeld belegd vermogen:


De gewogen ontwikkeling van de beleidsdekkingsgraad is in 2017 hoger dan de ongewogen ontwikkeling, zowel bij OPF’en, BPF’en als BRF’en. Dit duidt erop dat de dekkingsgraad bij grotere fondsen meer steeg dan bij de kleinere. Bij de rendementsontwikkeling zien we hetzelfde bij met name bedrijfstakpensioenfondsen.

 

Cookies on the Lane Clark & Peacock website

By using this website, you accept the use of cookies. For more information on how to manage cookies, please read our privacy policy.