Pensioenfonds Performance: 2017-Q4
9 maart 2018

Op 8 maart 2018 heeft De Nederlandsche Bank (DNB) diverse kerncijfers van 231 pensioenfondsen of collectiviteitskringen gepubliceerd met betrekking tot het vierde kwartaal van 2017. Wij geven een overzicht van de ontwikkelingen.

 

Aantal pensioenfondsen
In het vierde kwartaal van 2017 daalde het aantal pensioenfondsen en collectiviteitskringen (exclusief fondsen in liquidatie en fondsen met minder dan 100 deelnemers) van 234 naar 231. De volgende drie pensioenfondsen verdwenen uit de lijst: Hoop / Terneuzen, SC Johnson en Security.

Beleidsdekkingsgraad
Bij 84% van de fondsen steeg de beleidsdekkingsgraad tussen de 1% en 4%. De meeste pensioenfondsen hadden eind december 2017 een beleidsdekkingsgraad tussen de 110% en 115%. Bij 23 fondsen is de beleidsdekkingsgraad lager dan 100%. Dit waren er aan het einde van het derde kwartaal nog 39.

In onderstaande figuur wordt de stijging van de beleidsdekkingsgraad inzichtelijk gemaakt.

De gemiddelde (ongewogen) beleidsdekkingsgraad is in het vierde kwartaal van 2017 met circa 1,8% gestegen. De gewogen beleidsdekkingsgraad steeg met ongeveer 1,9%. Bij de bedrijfstakpensioenfondsen komt de gewogen beleidsdekkingsgraad lager uit dan de ongewogen dekkingsgraad. Dit komt doordat de grotere BPF’en een lagere beleidsdekkingsgraad hebben dan de kleinere BPF’en. Bij de ondernemingspensioenfondsen, de beroepspensioenfondsen en de algemene pensioenfondsen is dit juist omgekeerd.

Beleggingsrendementen
Net als in het derde kwartaal van 2017 liet het merendeel van de pensioenfondsen (217) een positief beleggingsrendement zien in het vierde kwartaal. Het (ongewogen) gemiddelde beleggingsrendement voor risico fonds in het vierde kwartaal van 2017 bedroeg 2,7% positief, met uitschieters van 4,3% positief tot 0,0%. Het gewogen gemiddelde rendement was 3,1% positief, wat inhoudt dat grotere pensioenfondsen gemiddeld een hoger rendement behaalden dan kleinere pensioenfondsen. Onderstaande figuur toont de rendementen ten opzichte van het verschil in beleidsdekkingsgraad.

Geconcludeerd kan worden dat in het vierde kwartaal van 2017 de gemiddelde beleidsdekkingsgraad minder is gestegen dan het gemiddeld gerealiseerd rendement (1,9% versus 3,1%, gewogen).

Feitelijke renteafdekking
In de volgende figuur is zichtbaar gemaakt in welke mate pensioenfondsen het renterisico per eind december 2017 en per eind september 2017 hebben afgedekt.

Circa 75% van de fondsen heeft een renteafdekking tussen de 30% tot 70%. De (ongewogen) gemiddelde renteafdekking komt uit op circa 50%. Gewogen komt de renteafdekking gemiddeld uit op circa 40% hetgeen betekent dat de grotere fondsen de rente over het algemeen iets minder afdekken. In de figuur is te zien dat de wijziging in de feitelijke renteafdekking per eind december een wisselend beeld geeft ten opzichte van de feitelijke renteafdekking per eind september.

Rendement versus zakelijke waarden en renteafdekking
Onderstaande tabel toont de ongewogen gemiddelde ontwikkeling van de beleidsdekkingsgraad in het vierde kwartaal van 2017 ten opzichte van het percentage belegd in zakelijke waarden (verticaal) en de feitelijke renteafdekking (horizontaal) aan het eind van het derde kwartaal van 2017. Deze tabel toont dat een lagere renteafdekking en een hoger percentage belegd in zakelijke waarden zich in het vierde kwartaal uitbetaalde in een gemiddeld positievere ontwikkeling van de beleidsdekkingsgraad.

 

Cookies on the Lane Clark & Peacock website

By using this website, you accept the use of cookies. For more information on how to manage cookies, please read our privacy policy.