AOW-leeftijd in 2023 en pensioenrichtleeftijd in 2019 ongewijzigd
10 november 2017

Op 3 november heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek een bijgestelde prognose van de geslachtsneutrale levensverwachting op de 65e verjaardag in 2023 en 2029 gepubliceerd. Op basis hiervan blijft de AOW-leeftijd in 2023 gelijk aan 67 jaar en 3 maanden en blijft de pensioenrichtleeftijd in 2019 gelijk aan 68 jaar.

 

De AOW-leeftijd is gekoppeld aan de levensverwachting (artikel 7a, lid 2 van de Algemene Ouderdomswet). Op basis van de formule in deze wetgeving en de nieuwe cijfers van het CBS is de AOW-leeftijd in 2023 gelijk aan de AOW-leeftijd in 2022, namelijk 67 jaar en 3 maanden.

De pensioenrichtleeftijd (voor het 2e pijler pensioen) is ook gekoppeld aan de levensverwachting (artikel 18a, lid 8 van de Wet op de loonbelasting 1964). Op basis van de formule in deze wetgeving en de nieuwe cijfers van het CBS is de pensioenrichtleeftijd in 2019 gelijk aan de pensioenrichtleeftijd in 2018, namelijk 68 jaar.

Onderstaande grafiek toont voor de jaren tot en met 2060 de verwachte ontwikkeling van de AOW- en pensioenrichtleeftijd.

Cookies on the Lane Clark & Peacock website

By using this website, you accept the use of cookies. For more information on how to manage cookies, please read our privacy policy.