Hoofdlijnen Wetsvoorstel waardeoverdracht klein pensioen
25 november 2016

Op 22 november 2016 heeft mevrouw Klijnsma de Tweede Kamer geïnformeerd over de hoofdlijnen van het Wetsvoorstel waardeoverdracht klein pensioen. Kern van dit wetsvoorstel is dat kleine pensioenen automatisch worden overgedragen naar de nieuwe pensioenuitvoerder. Het streven is dat het wetsvoorstel op 1 januari 2018 in werking treedt.

 

In de kamerbrief wordt benoemd dat het onderwerp klein pensioen een complexe afweging vraagt tussen belangen van de individuele deelnemer, de belangen van de overige deelnemers en belangen van uitvoerders.

Automatische waardeoverdracht kleine pensioenen

De hoofdlijnen van het wetsvoorstel zijn als volgt:

  • Het recht voor pensioenuitvoerders om (twee jaar na einde deelneming) kleine pensioenen af te kopen vervalt. Afkoop op pensioendatum blijft wel mogelijk;
  • Pensioenuitvoerders krijgen een recht om kleine pensioenen over te dragen naar de nieuwe pensioenuitvoerder van de deelnemer;
  • Deze automatische waardeoverdracht kan ook plaatsvinden bij onderdekking van een van de betrokken uitvoerders; en
  • Gewezen deelnemers kunnen geen bezwaar maken tegen de overdracht.

Voor de werking van de automatische waardeoverdracht van kleine pensioenen moeten pensioenuitvoerders via het Pensioenregister kunnen inzien bij welke uitvoerder een deelnemer pensioen opbouwt.

Laten vervallen hele kleine pensioenen

In de kamerbrief wordt ook opgemerkt dat de mogelijkheid wordt onderzocht om hele kleine pensioenen (afkoopwaarde maximaal €14) te laten vervallen zonder deze afkoop beschikbaar te stellen. Hiervoor wordt nog gekeken naar de juridische haalbaarheid.

Commentaar LCP

Zoals we in een eerder bericht hebben aangegeven, zal voor de verdere vormgeving onder andere aandacht gegeven moeten worden aan de vraag of een deelnemer verplicht kan worden gegarandeerd pensioen, hoe klein ook, over te dragen naar een beschikbare premieregeling op basis van beleggingen. Dat geldt ook voor de omgekeerde situatie: kan een deelnemer verplicht worden een opgebouwd beleggingssaldo aan te wenden voor een relatief duur vastgesteld pensioen? Zeker indien de kans op indexatie bij de nieuwe pensioenuitvoerder gering is. Omdat onderdekking geen belemmering meer vormt kan een pensioen dus ook automatisch worden overgedragen van een “rijk fonds” naar een “arm fonds”. Dit soort overdrachten lijken niet in het belang van de deelnemer.

Voor meer informatie over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met Johan van Soest.

Cookies on the Lane Clark & Peacock website

By using this website, you accept the use of cookies. For more information on how to manage cookies, please read our privacy policy.