Nieuwe regels werken naast pensioen
15 juli 2016

Vanaf 1 juli 2016 zijn nieuwe regels van toepassing wat betreft werken naast pensioen. Tot nu toe lag de leeftijdsgrens waarop een werknemer zijn pensioen kon laten ingaan èn volledig kon blijven doorwerken op 60 jaar. Volgens de nieuwe regels van de Belastingdienst kan dat voortaan pas vanaf 5 jaar vóór de AOW-leeftijd. Eerdere ingang van het pensioen is alleen mogelijk voor het gedeelte dat ook daadwerkelijk gestopt wordt met werken.

 

Wettelijk moet pensioen uiterlijk ingaan 5 jaar na de AOW-leeftijd. Er is geen wetgeving die een eerst mogelijke ingangsdatum vastlegt, maar dit wordt doorgaans bepaald in het pensioenreglement.

Vanaf 1 juli 2016 gelden de volgende regels.

Pe
nsioen vervroegen
Indien een deelnemer het pensioen wil laten ingaan meer dan 5 jaar vóór de AOW-leeftijd, dan kan dat alleen voor het deel dat de deelnemer stopt met werken. Voor een deelnemer die dan nog volledig blijft werken, kan het pensioen dus nog niet (deels) ingaan.

Vanaf 5 jaar vóór de AOW-leeftijd mag een deelnemer die zijn pensioen (deels) wil laten ingaan, daarbij volledig blijven werken.

Pensioen uitstellen
Indien de deelnemer het pensioen wil uitstellen, dan kan dat alleen voor het deel dat hij blijft doorwerken. Voor een deelnemer die bijvoorbeeld 40% blijft werken na de AOW-datum, moet het pensioen voor 60% ingaan. Doorwerken na de AOW-leeftijd kan overigens alleen indien de werkgever daarmee instemt.

Daarbij is nog van belang dat het pensioen niet eerder hoeft in te gaan dan de pensioenleeftijd die op het pensioen van toepassing is. Een deelnemer die bijvoorbeeld in 2016 AOW gaat ontvangen (vanaf leeftijd 65 jaar en 6 maanden) en stopt met werken, zal het pensioen dat is opgebouwd met pensioenleeftijd 65 jaar direct moeten laten ingaan vanaf de AOW-datum (ervan uitgaande dat het pensioen nog niet was ingegaan). Recent opgebouwde pensioenaanspraken met pensioenleeftijd 67 jaar hoeven pas in te gaan op leeftijd 67.

Voor meer informatie over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij LCP of met Johan van Soest.

Cookies on the Lane Clark & Peacock website

By using this website, you accept the use of cookies. For more information on how to manage cookies, please read our privacy policy.