Pensionering op de eerste dag van de maand tijdelijk geaccepteerd
3 maart 2015

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft aangegeven dat tot 1 januari 2017 het maximale opbouwpercentage van 1,875% (middelloon) resp. 1,657% (eindloon) ook wordt geaccepteerd voor pensioenregelingen met als pensioendatum de eerste dag van de maand waarin de deelnemer 67 jaar wordt.

 

Bij een middelloonregeling met als pensioendatum de 67ste verjaardag, is het fiscaal maximale opbouwpercentage van 1,875%. Voor eindloonregelingen is dit 1,657%. Indien de pensioendatum daarvoor ligt, dient het opbouwpercentage te worden verlaagd.

Is de pensioendatum de eerste dag van de waarin de 67e verjaardag valt, dan is het maximale opbouwpercentage 1,863% (middelloon) respectievelijk 1,646% (eindloon). Veel pensioenregelingen zouden hierdoor opnieuw aangepast moeten worden. Zie ook ons eerdere bericht hierover. Na kamervragen hierover heeft staatssecretaris Wiebes besloten dat in deze gevallen tot uiterlijk 1 januari 2017 het maximale opbouwpercentage van 1,875% resp. 1,657% kan worden gehandhaafd.

Dit betekent wel dat werkgevers en Ondernemingsraden uiterlijk eind volgend jaar overeenstemming moeten hebben over een aanpassing van de pensioendatum dan wel aanpassing van het opbouwpercentage.

Commentaar LCP
Door deze tijdelijke goedkeuring is de noodzaak verdwenen voor de sociale partners om per direct de pensioenregeling opnieuw aan te passen. Daar hebben zij nu tot 1 januari 2017 de tijd voor. Pensioenuitvoerders krijgen hiermee de tijd om er voor te zorgen dat zij een pensioendatum op basis van de 67ste verjaardag administratief aan kunnen. Wij zullen de ontwikkelingen bij de pensioenuitvoerders daarom goed volgen en u hierover tijdig informeren.

Wat opvalt, is dat volgens de Belastingdienst de lagere opbouwpercentages bij een pensioeningang lager dan de wettelijke pensioenrichtleeftijd niet het gevolg zijn van de wetgeving vanaf 1 januari 2015, maar al speelden vanaf de invoering van het Witteveen-kader in 1999. Dat zou betekenen dat een middelloonregeling met 2,25% opbouw en een pensioenleeftijd gelijk aan de 1e van de maand van de 65e verjaardag, wat zeer veel voor kwam, de afgelopen 15 jaar om soortgelijke reden ook al bovenmatig was. Het tot en met 31 december 2014 door de Belastingdienst gevoerde gedoogbeleid is nu kennelijk opeens niet meer van toepassing.

Indien u meer informatie wenst over dit onderwerp, neemt u dan contact op met Johan van Soest.


 

Bij een middelloonregeling met als pensioendatum de 67ste verjaardag, is het fiscaal maximale opbouwpercentage van 1,875%. Voor eindloonregelingen is dit 1,657%. Indien de pensioendatum daarvoor ligt, dient het opbouwpercentage te worden verlaagd.

Is de pensioendatum de eerste dag van de waarin de 67e verjaardag valt, dan is het maximale opbouwpercentage 1,863% (middelloon) respectievelijk 1,646% (eindloon). Veel pensioenregelingen zouden hierdoor opnieuw aangepast moeten worden. Zie ook ons eerdere bericht hierover. Na kamervragen hierover heeft staatssecretaris Wiebes besloten dat in deze gevallen tot uiterlijk 1 januari 2017 het maximale opbouwpercentage van 1,875% resp. 1,657% kan worden gehandhaafd.

Dit betekent wel dat werkgevers en Ondernemingsraden uiterlijk eind volgend jaar overeenstemming moeten hebben over een aanpassing van de pensioendatum dan wel aanpassing van het opbouwpercentage.

Commentaar LCP

Door deze tijdelijke goedkeuring is de noodzaak verdwenen voor de sociale partners om per direct de pensioenregeling opnieuw aan te passen. Daar hebben zij nu tot 1 januari 2017 de tijd voor. Pensioenuitvoerders krijgen hiermee de tijd om er voor te zorgen dat zij een pensioendatum op basis van de 67ste verjaardag administratief aan kunnen. Wij zullen de ontwikkelingen bij de pensioenuitvoerders daarom goed volgen en u hierover tijdig informeren.

Wat opvalt, is dat volgens de Belastingdienst de lagere opbouwpercentages bij een pensioeningang lager dan de wettelijke pensioenrichtleeftijd niet het gevolg zijn van de wetgeving vanaf 1 januari 2015, maar al speelden vanaf de invoering van het Witteveen-kader in 1999. Dat zou betekenen dat een middelloonregeling met 2,25% opbouw en een pensioenleeftijd gelijk aan de 1e van de maand van de 65e verjaardag, wat zeer veel voor kwam, de afgelopen 15 jaar om soortgelijke reden ook al bovenmatig was. Het tot en met 31 december 2014 door de Belastingdienst gevoerde gedoogbeleid is nu kennelijk opeens niet meer van toepassing.

Indien u meer informatie wenst over dit onderwerp, neemt u dan contact op met Johan van Soest.

Cookies on the Lane Clark & Peacock website

By using this website, you accept the use of cookies. For more information on how to manage cookies, please read our privacy policy.