OPLEIDING "BESTUREN VAN EEN PENSIOENFONDS"
9 januari 2020 07:30

Loyens & Loeff

Fred. Roeskestraat 100

1076 ED Amsterdam

Routebeschrijving: zie Kantoor Loyens & Loeff te Amsterdam

De pensioensector staat voor enorme uitdagingen en de vraag naar goede bestuurders is groot. Dit is mede het gevolg van de in het Pensioenakkoord afgesproken herziening van ons pensioenstelsel en IORP II. Daarnaast worden er steeds strengere eisen gesteld aan pensioenfondsbestuurders en medebeleidsbepalers. Speciaal voor (kandidaat-)bestuurders en (kandidaat) leden van belanghebbenden- en verantwoordingsorganen van pensioenfondsen organiseert Loyens & Loeff in het voorjaar van 2020 wederom de gecertificeerde opleiding ‘Besturen van een pensioenfonds’ (Geschiktheidsniveau A) in samenwerking met Lane Clark & Peacock (LCP).

Doel van de opleiding
Het doel van de opleiding is om ervoor te zorgen dat u kunt voldoen aan de geschiktheidseisen die aan een bestuurder van een pensioenfonds worden gesteld en u dus als geschikte bestuurder kunt functioneren. We behandelen de relevante wet- en regelgeving over pensioenen, pensioenfondsen, vermogensbeheer, risicomanagement en communicatie. Daarnaast krijgt u inzicht in uw rol als bestuurder. Daarbij delen wij onze uitgebreide praktijkervaring in de pensioensector met u. Bovendien ontmoet u vakgenoten met wie u ervaringen kunt uitwisselen. Na afloop van de volledige opleiding beschikt u over voldoende kennis en inzicht in de benodigde competenties en professioneel gedrag, om de geschiktheidstoets van DNB met goed gevolg af te leggen.

Programma en locatie
Tijdens acht interactieve modules, die in principe elk een dagdeel beslaan, maken wij u wegwijs in de complexe wereld van pensioenen. We starten donderdag 9 januari 2020 en sluiten de opleiding op donderdag 27 februari 2020 af. Alle modules worden gegeven op het kantoor van Loyens & Loeff in Amsterdam. U kunt de modules als reeks volgen, of afzonderlijk. De kosten bedragen EUR 949 per dagdeel en EUR 6.999 voor de gehele opleiding (inclusief lesmateriaal), beide bedragen zijn exclusief btw. Om de kwaliteit van de opleiding te garanderen en interactie te stimuleren, werken wij in kleine groepen. We bieden u de mogelijkheid om maximaal één module afwezig te zijn. U ontvangt na afloop van de opleiding een certificaat van deelname. Hiermee kunt u aantonen dat uw kennisniveau voldoet aan de geschiktheidseisen voor pensioenfondsbestuurders op niveau A.

Ervaren docenten
De opleiding, inclusief het DNB oefengesprek, wordt verzorgd door advocaten en fiscalisten van Loyens & Loeff, actuarissen van LCP of ervaren pensioenfondsbestuurders. Alle docenten beschikken over diepgaande kennis van de pensioenfondsensector en hebben jarenlange ervaring als adviseur van pensioenfondsen en hun uitvoeringsorganisaties. De docenten hebben ten minste een academische opleiding, veel praktijkervaring, ruime ervaring als docent en publiceren regelmatig in wetenschappelijke vakbladen.

Brochure
Download
 hier onze brochure voor meer informatie.

Aanmelden
Meld u vóór 1 december 2019 aan via de website: www.loyensloeff.com/besturenpensioenfonds.

Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen Johan van Soest via tel. 06 53 73 39 98 of stuur een email naar johan.vansoest@lcpnl.com.

 

Cookies on the Lane Clark & Peacock website

By using this website, you accept the use of cookies. For more information on how to manage cookies, please read our privacy policy.