Ontbijtseminar Multi-opf
7 april 2010 07:30

Lane Clark & Peacock, Utrecht
Nederland

Lane Clark & Peacock organiseert drie ontbijtseminars

 • 3 februari 2010 Toeslagenlabel
 • 3 maart 2010 Pensioen buyout
 • 7 april 2010 Multi-opf

Inschrijven

Het jaar 2009 was turbulent, maar 2010 wordt geen jaar om eens even bij te komen. Zo maar een greep uit de vele onderwerpen die op de agenda staan:

 • De AOW-discussie en de verhoging van de pensioenrichtleeftijd naar 67 jaar.
 • Kostentransparantie bij DC-regelingen, of u deze nu in eigen beheer uitvoert of heeft herverzekerd. En bij transparantie hoort onderbouwing en rechtvaardiging van de kosten.
 • Communicatie, één van de speerpunten van beleid voor de AFM.
 • Veel pensioenfondsen denken na over hun toekomst. Daarbij horen vragen als: Hoeveel waarde voegt het OPF toe aan de arbeidsvoorwaarde pensioen van de werkgever? Waaraan wordt dat afgemeten? En hoe? En is dat voor alle stakeholders even belangrijk?
 • Wat is de waarde van de ALM-studie tijdens een economische crisis? Wat betekent dit voor het beleggingsbeleid op langere termijn? Moet nu ook anders naar de continuïteitstoets worden gekeken? En de consistentietoets?
 • Welke boodschap brengt het toeslagenlabel? Is dat ook de boodschap die u wilt overbrengen?
 • Geeft het Multi-opf werkelijk een oplossing voor de grote werkdruk die nu door veel pensioenfondsbestuurders wordt ervaren? Wat is het effect voor de werkgever: beperkt dit de financieringsrisico's, de IFRS-positie? Leidt het tot een beter pensioen, of tot een zekerder pensioen?

Lane Clark & Peacock helpt u graag bij het vinden van antwoorden op dit soort vragen door een drietal ontbijtseminars te organiseren, waarop wij graag met u onze gedachten en kennis delen over een paar belangrijke pensioenthema's.

Toeslagenlabel - 3 februari 2010

 • Wat moet u weten en doen?
 • Verschillen eigen beheer en herverzekering?
 • De continuïteitsanalyse op basis van actuele RTS
 • Communicatie met deelnemers

Pensioen buyout - 3 maart 2010

 • Wat is (nog) mogelijk?
 • Waarom en wanneer?
 • Hoe ziet zo'n traject eruit?
 • Een case study

Multi-opf - 7 april 2010

 • Wat is een Multi-opf nu echt?
 • Wat zijn de voor- en nadelen?
 • Verandert de positie van de werkgever?

Het programma

 • 07.30 - 08.00 uur Aankomst/ontbijt
 • 08.00 - 09.30 uur Seminar
 • 09.30 - 10.00 uur Mogelijkheid tot napraten

Locatie

Kantoor Lane Clark & Peacock te Utrecht

Kosten

€ 50 per ontbijtseminar/per pensioenfonds door overmaking op bankrekening
7 800 800 o.v.v. LCP-seminar d.d. .... (vermelding data seminar(s)) t.n.v. het 
Liliane Fonds te 's-Hertogenbosch.

Inschrijven

U kunt inschrijven tot twee weken voor het betreffende seminar. U ontvangt een bevestiging met routebeschrijving naar ons kantoor.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Liliane Fonds Lane Clark & Peacock steunt het Liliane Fonds. Missie van het Liliane Fonds is er aan bijdragen dat de levenskwaliteit van kinderen en jongeren met een handicap in ontwikkelingslanden verbetert en dat zij, nu en later als volwassenen, meetellen en meedoen in de samenleving. Een behoorlijk bestaan is geen gunst, het is een basisrecht van elk kind.

Cookies on the Lane Clark & Peacock website

By using this website, you accept the use of cookies. For more information on how to manage cookies, please read our privacy policy.